Header menu

Virtuelle opfølgningsmøder på TU21

Hent inspiration til, hvordan I følger op på trivselsundersøgelsens resultater i denne corona-tid

Trivsel på Teams?

For et års tid siden havde det nok føltes akavet at skulle tale om trivsel på Teams. Men vores forhold til virtuelle møder har flyttet sig gevaldigt og i dag er synes mange, at det er helt naturligt også at tale om trivsel, herunder opfølgning på trivselsundersøgelsen, på et virtuelt møde.

Uanset corona-situationens påvirkning, om I er hjemsendte eller fysisk til stede, men med begrænsninger i forhold til at mødes, vil mange skulle følge op på TU21 ved virtuelle møder. Og vores melding er klar: Hellere giv jer i kast med den virtuelle opfølgning end at vente! 

Alle, der har været til et par møder på Teams vil vide, at denne mødeform har tendens til at blive mindre involverende og med færre eller ingen dialoger undervejs, end når den samme forsamling er fysisk samlet. Men det behøver ikke være sådan – det kræver bare en ekstra indsats af jer, både når I forbereder mødet og når I afvikler det.

Her har vi samlet lidt inspiration til lederen eller arbejdsgruppen, som er ansvarlig for opfølgningen på trivselsundersøgelsen, i form af nogle nemme virkemidler og et eksempel på en ”drejebog” for et virtuelt opfølgningsmøde.

 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet