Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Vurdering af fysiske belastninger i dit arbejde

Har du smerter, eller er du bange for, at dit arbejde er for hårdt?

Uanset om dit arbejde er fysisk anstrengende, eller om det overvejende er stillesiddende, kan der være arbejdsstillinger og bevægelser, der overbelaster kroppen. Har du smerter, eller er du bange for, om dit arbejde slider på din krop, er det en god ide at se på ergonomien i dit arbejde.

Arbejdsmiljø København tilbyder at komme ud til dig på din arbejdsplads og undersøgere de ergonomiske forhold i arbejdet.
Vi tager udgangspunkt i dine oplevelser af belastningerne og dine arbejdsrytmer. Sammen med dig vil vi gennemgå alle aspekter af de ergonomiske forhold – lige fra arbejdsstillinger og udstyr til organisering af arbejdet. Det kan give ideer til, hvordan tingene kan gøres på nye måder, der tager bedre hensyn til dig og din krop.

Den rådgivning og de løsningsforslag, vi giver, vil være tilpasset dig og din arbejdsplads behov og ressourcer. Da årsagerne til smerter og nedslidning ofte er komplekse, involverer løsningsforslagene i nogle tilfælde både mindre og større omlægninger i arbejdet. Det kan fx dreje sig om:

  • inventar, indretning og fysiske rammer
  • arbejdsredskaber, hjælpemidler, udstyr og maskiner
  • arbejdsteknik, arbejdsstillinger og arbejdsmetoder
  • arbejdstøj og værnemidler
  • arbejdsorganisering, planlægning og arbejdsfordeling
  • instruktion og undervisning
  • holdninger, traditioner og normer

Det kan derfor være nødvendigt at have en repræsentant fra ledelsen med i udarbejdelse af en handleplan.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet