Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Workshop arbejdspladskultur og tryghed i arbejdsfællesskabet

Et stærkt, tillidsfuldt og trygt arbejdsfællesskab er en forudsætning for, at vi kan trives og løse fælles opgaver på arbejdspladsen

En kvik bemærkning, et klap bagi eller nedladende kommentarer. Det kan være svært at vurdere, hvor grænsen går.

For at forebygge krænkende adfærd på arbejdspladsen er det vigtigt at drøfte, hvor grænserne går netop hos jer. Særligt mobning og seksuel chikane er ofte forbundet med tabuer og skam. Det kan være vanskeligt at italesætte og angsten for ikke at blive forstået, lyttet til eller taget alvorligt fylder ofte i arbejdsfællesskaber, der er præget af en lav grad af tillid og tryghed. Hvis I ønsker at sætte tabuerne på dagsordenen og forebygge krænkende adfærd i det interne samarbejde, kan en konsulent fra Arbejdsmiljø København hjælpe med at tilrettelægge og facilitere en workshop på jeres arbejdsplads.

Udbyttet af en workshop kan fx være:

  • at udvikle en fælles indsigt i, hvad der er vanskeligt og dermed kræver mod at tale om i jeres arbejdsfællesskab
  • at drøfte jeres værdier og holdninger til forskellige opfattelser af god omgangstone og gråzonesituationer
  • at få talt om, hvordan I sammen kan undgå at konflikter udvikler sig til krænkende adfærd og mobning
  • at sammen afdække hvad øger tryghed og hvad der kan skabe utryghed i jeres arbejdsfællesskab

En workshop varer ca. 3 timer og består typisk af en kombination af oplæg fra konsulenten, fælles dialog og evt. gruppearbejde med spørgsmål og øvelser.

Det er væsentligt for udbyttet og forankringen, at ledelse og medarbejderrepræsentanter deltager aktivt i tilrettelæggelse og gennemførelse af workshoppen.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet