Header menu

Workshop om konfliktnedtrappende adfærd

- for medarbejdere med konfliktfyldt borgerkontakt

Lær at blive bedre til at håndtere konflikter med borgere, forældre og pårørende, så konflikten ikke får lov til at styre det professionelle forløb.

Workshoppen er relevant, hvis I oplever borgere, som føler sig pressede og magtesløse, og som reagerer ved at angribe verbalt eller ved at overfuse og blive personlige.

Målet med dagen er, at I bliver bedre til at holde konflikter på et niveau, som er til at håndtere for begge parter. I øver jer i teknikker til at bevare roen og hjælpe borgeren med at komme ned i et roligt leje.

I vil via oplæg, cases og teoretiske samt praktiske/fysiske øvelser komme til at arbejde med:

  • Hjernens arousalsystem
  • Grundlæggende menneskelige forsvarsmekanismer
  • Kropsholdning og fysisk afstand
  • Verbale nedtrapningsteknikker

Workshoppen bliver tilpasset de særlige udfordringer, I møder i samspillet med jeres borgere, beboere, forældre eller pårørende. Der er mulighed for at arbejde med egne cases.

Ved at høre kollegernes og ledelsens holdninger og overvejelser, kan I skabe et fælles ”fodslag” til håndtering af vold og trusler. Herudover opnår I større viden om baggrunden for konflikter og metoder til at nedtrappe konflikter.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet