Header menu

Workshop om konfliktnedtrappende adfærd

- for medarbejdere med konfliktfyldt borgerkontakt

Bliv bedre til at håndtere og forebygge konflikter med borgerne fx pårørende, forældre, jobsøgende, forening eller virksomhed, så det ikke udvikler sig til vold, trusler og chikane eller andre former for krænkende adfærd. 

Workshoppen er relevant, hvis I oplever borgere, som føler sig pressede og magtesløse, og som reagerer ved at angribe verbalt eller ved at overfuse og blive personlige. 

Målet med dagen er, at I bliver bedre til at holde konflikter på et niveau, som er til at håndtere for begge parter. I øver jer i teknikker til at bevare roen og hjælpe borgeren med at komme ned i et roligt leje. 

I vil via oplæg, cases og teoretiske samt praktiske/fysiske øvelser komme til at arbejde med: 

  • Hjernens arousalsystem
  • Grundlæggende menneskelige forsvarsmekanismer 
  • Kropsholdning og fysisk afstand 
  • Verbale nedtrapningsteknikker 

Workshoppen bliver tilpasset de særlige udfordringer, I møder i samspillet med jeres borgere. Der er mulighed for at arbejde med egne cases. 

Ved at høre kollegernes og ledelsens holdninger og overvejelser, kan I skabe et fælles ”fodslag” til håndtering af vold, trusler og chikane eller andre former for krænkende adfærd. Herudover opnår I større viden om baggrunden for konflikter og metoder til at nedtrappe konflikter.

Arbejdsmiljø København har lavet fire korte film, der hver især præsenterer en række teknikker og redskaber til at forebygge og håndtere konflikter i kontakten med borgere. Se filmene og læs hvordan I kan bruge dem på arbejdspladsen her

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet