Header menu

Du er her

Workshop om psykisk førstehjælp

Bliv en god støtte til en kollega, der er ramt af vold, trusler eller andre ulykker

Er man involveret i en ulykke eller en voldsom hændelse, kan der komme psykiske reaktioner – både hos dem, det går ud over og hos hjælperne. Flere end den tilskadekomne kan have brug for psykisk førstehjælp.

En krisereaktion er en normal måde at reagere på en unormal situation. Det er derfor vigtigt, at kollegaerne forstår krisereaktionerne og kan reagere passende.

På workshoppen kan I lære:

  • Om de forskellige faser i en krisereaktion
  • Om forsvarsmekanismer
  • At erkende andres og egne signaler for reaktioner på kriser
  • At kommunikere med den kriseramte
  • At blive opmærksom på eftervirkning og virkning på omgivelserne

Workshoppen kan afholdes for hele arbejdspladsen, eller for dele heraf. En workshop vil typisk vare fra en halv til en hel dag, alt efter arbejdspladsens behov og ønsker til indhold. Der veksles mellem oplæg, cases og øvelser.