Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Workshop om stresshåndtering

Tag temperaturen på jeres stressniveau

Vil I gerne vide mere om stress og samtidig have mulighed for at drøfte, hvordan stresssituationen ser ud hos jer? Arbejdsmiljø København kan tilrettelægge en workshop, som tager udgangspunkt i netop jeres arbejdsplads og de udfordringer med stress, I står, eller kan komme til at stå, overfor.

Workshoppen vil typisk bestå af: 

  • Et oplæg om stress: Hvad er stress, hvornår og hvorfor opstår stresstilstanden, og hvordan kan man som arbejdsplads håndtere og arbejde forebyggende med stress?
  • En drøftelse af, hvordan I aktuelt selv håndterer stress på arbejdspladsen, og hvordan I kan arbejde forebyggende for at undgå, at stressen opstår
  • Redskaber til at indkredse og håndtere konkrete arbejdssituationer, hvor stressen får fat
  • En afklaring af roller og ansvar: Hvornår og hvordan griber man ind som kollega, som leder eller som arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant, hvis man registrerer, at en medarbejder viser tegn på stress?

Indholdet i og varigheden af workshoppen tilpasses til jeres arbejdsplads og til den situation, I står i. Typisk vil workshoppen have en halv eller en hel dags varighed og foregå ude på jeres arbejdsplads.

Workshoppen kan holdes for hele medarbejdergruppen, for arbejdsgrupper eller særskilt for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne på jeres arbejdsplads.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet