Header menu

Når borgerkontakten udfordrer

Illustration: Tanke-streger

Kontakten med borgere i Københavns Kommune – beboere, pårørende, forældre, jobsøgende, forening eller virksomhed - fungerer ofte godt og uproblematisk. Men nogle gange kan den blive konfliktfyldt, bøvlet og trække meget tid og energi.

Indimellem kan kontakten blive så belastende, at det fører til øget fravær, opsigelser og mistrivsel på arbejdspladsen. Mindst lige så problematisk er, at det kan føre til, at borgerens tilfredshed og tillid til kommunen daler.

Her på siden kan I finde fælles veje til at forebygge, at konflikten med borgerne trapper op, og få virksomme metoder til at håndtere den udfordrende borgerkontakt på arbejdspladsen. 

Illustration: Tanke-streger

Info om morgenmøder

Er du arbejdsmiljøkoordinator, arbejdsmiljøansvarlig, HR-partner eller på anden måde involveret i at klæde din arbejdsplads på til at forebygge og håndtere udfordrende borgerkontakt, kan du tilmelde dig vores morgenmøder. Her vil du få ny viden og værktøjer til når borgerkontakten udfordrer.

Du kan finde information og links til tilmelding på morgenmøderne her.

Arbejdsmiljøkampagnen 2020/2021 har fokus på at forebygge og håndtere, når borgerkontakten er særligt udfordret og belaster arbejdsmiljøet

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet