Header menu

Du er her

 

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE


BOUNCE 2018 – stærke arbejdsfællesskaber

Arbejdsmiljøkampagnen BOUNCE 2017

Hvad kendetegner stærke arbejdsfællesskaber, og hvordan arbejder vi med dem i praksis?

Disse spørgsmål giver arbejdsmiljøkampagnen BOUNCE en række bud på, når den zoomer ind på det stærke arbejdsfællesskab i 2018.

Det sker på en række workshops for ledere, medarbejderrepræsentanter og konsulenter i kommunens forvaltninger.

Her vil I også vil blive inddraget i at videreudvikle Arbejdsmiljø Københavns bud på, hvordan begrebet arbejdsfællesskaber kan omsættes til praksis.

Læs mere om arbejdsfællesskaber - fra begreb til praksis.


Formålet med BOUNCE 2018 er:

  • At klæde jer på til at omsætte begrebet arbejdsfællesskaber til praksis
  • At præsentere jer for en række konkrete greb og nyudviklede metoder til at styrke og udvikle arbejdsfællesskaberne – og give jer mulighed for at prøve dem af
  • At inddrage jer i videreudviklingen af greb og metoder for at styrke en fælles tilgang til arbejdsfællesskaber i Københavns Kommune

Læs mere om stærke arbejdsfællesskaber i København Kommune.


Stærke arbejdsfællesskaber – en del af organisationens robusthed

Arbejdsmiljøkampagnen BOUNCE har siden 2015 sat fokus på begrebet organisatorisk robusthed.

Kampagnens grundlag er gennem de sidste år blevet udviklet og finpudset i samarbejde med medarbejdere og ledere i Københavns Kommune. Grundlaget for arbejdsmiljøkampagnen er samlet i Arbejdsmiljø Københavns Organisatoriske Robusthedsmodel.

Modellen består af fire elementer: