Header menu

Du er her

 

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE


BOUNCE 2017– fælles om robuste forandringer

Arbejdsmiljøkampagnen BOUNCE 2017

Arbejdsmiljøkampagnen BOUNCE 2017 skal styrke jer i at bevare handlekraft og et sundt arbejdsmiljø i en tid præget af et højt forandringstempo og stor kompleksitet.

Tilbuddene i kampagnen er bygget op omkring Arbejdsmiljø Københavns organisatoriske robusthedsmodel med fokus på:

  • En klar kerneopgave
  • Et stærkt arbejdsfællesskab
  • Bærende strukturer og
  • Kompetent ledelse

Arbejdspladsens robusthed er helt afgørende for, hvor godt I klarer jer som organisation og fællesskab. Det gælder særligt, når I står overfor større forandringer som omorganiseringer, effektiviseringer og nye faglige prioriteringer.


Arbejdsmiljøkampagnen BOUNCE – udvikler robuste arbejdspladser blev lanceret i 2015 og fortsatte i 2016. Kampagnen satte fokus på arbejdspladsens robusthed som en række organisatoriske kompetencer, der løbende kan udvikles.

BOUNCE 2017 – fælles om robuste forandringer bygger på erfaringerne fra de foregående år - nu med særligt fokus på at give jer inspiration og redskaber til at udvikle og bevare jeres robusthed i en forandringstid.


Hjælp til arbejdet med robuste forandringer hos jer

I kan rekvirere kampagnens kursustilbud som arbejdspladsrettede tilbud via jeres forvaltnings Timebank. Arbejdsmiljø København tilbyder at facilitere processen på jeres arbejdsplads.
Se, hvordan I bruger Timebanken i jeres forvaltning

Understøt også robuste forandringer ved at arbejde med  indretning, ergonomi eller bevægelse

Arbejdsmiljø København har også øvrige tilbud under Timebanken, som understøtter robuste forandringer. Det kan fx handle om metoder og værktøjer til at arbejde med indretning, ergonomi eller bevægelse. Anledningen kan fx være, at der sker ændringer i jeres kerneopgave, I skal indføre ny teknologi eller flytte til nye lokaler.

 

 

Arbejdsmiljøkampagnens tilbud

Hent pjece om BOUNCE

Pjece om arbejdsmiljøkampagnen BOUNCE