Header menu

Film om kollegial støtte

Støt kolleger efter udfordrende eller voldsom situation med en borger.

Se filmen og få indblik i, hvordan I på arbejdspladsen kan støtte kolleger efter en udfordrende eller voldsom situation med en borger, og være med til at forebygge belastninger heraf.   

I Københavns Kommune vil vi gerne undgå, at medarbejdere tager svære oplevelser fra arbejdet med hjem. Man skal ikke stå alene om at håndtere de efterreaktioner, som kan komme. Det gør en stor forskel, at leder og kollegaer følger op og yder kollegial støtte.

I filmen får I viden om, hvad psykisk førstehjælp og defusing 1:1 er, samt hvordan I kan på arbejdspladsen kan træne og bruge kollegial støtte metoderne ved behov.

 

Herunder finder I en vejledning til, hvordan I kan tilrettelægge et personalemøde omkring filmen med introduktion, filmvisning, øvelse og opsamling.

Hent vejledning til filmen om kollegial støtte (PDF)

I kan hente Arbejdsmiljø Københavns model for defusing 1:1 her.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet