Header menu

Du er her

 

Digital chikane på arbejdspladsen

  

Langt størstedelen af den digitale kontakt mellem borgere og medarbejdere i Københavns Kommune foregår i en saglig og fredelig tone. I enkelte tilfælde kan der dog opstå situationer, hvor medarbejderen i kraft af sin position som offentligt ansat kan blive udsat for chikane eller groft sprogbrug. Det kan fx være i form af en hadegruppe på Facebook, en videooptagelse på YouTube eller vrede mails og SMS’er.

Guide til at forebygge og håndtere digital chikane

Arbejdsmiljø København har lavet guiden Forebyg og håndtér digital chikane. Den skal klæde MED-organisationen og Trio-grupper (leder, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant) på med viden om, hvad digital chikane er, og hvordan man som arbejdsplads kan forebygge og håndtere digital chikane.

Guiden gennemgår:

  • Hvad er chikane på digitale medier?
  • Hvad skal arbejdspladsen gøre?
  • Hvornår er digital chikane strafbart?
  • Hvad skal man som offentlig ansat kunne håndtere?
  • Hvordan kan man som arbejdsplads identificere, forebygge og håndtere digital chikane?

I guiden finder I også:

  • En tjekliste til hvad Arbejdsmiljø København anbefaler, at jeres lokale retningslinjer indeholder
  • Et eksempel på en beredskabsplan til håndtering af digital chikane