Header menu

Dilemmaer under tilpasning af arbejdspladsen

Under genåbning og tilpasning af arbejdspladen, kan der opstår en række dilemmaer. Her er 7 dilemmaer, som kan bruges til en dialog hos jer

Der er ingen fiks og færdig løsning på de dilemmaer, der enten er opstået eller vil opstå, når de københavnske arbejdspladser skal tilpasses corona-situationen. Vi har fundet nye veje. Og opgaverne og prioriteringerne har ændret sig.

Kig på disse dilemmaer beskrevet som små historier. Tal om, hvad man kunne gøre:

I kan også hente og printe dilemmaerne samlet

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet