Header menu

Helbredsundersøgelser

- ved natarbejde samt andre former for helbredsundersøgelser

Helbredsundersøgelser ved natarbejde

Natarbejde er belastende for kroppen og flere studier sætter nattevagter i forbindelse med hjerte-/karsygdomme, diabetes, kræft og arbejdsulykker.

Medarbejdere, der har mere end 300 timers natarbejde årligt, skal derfor ifølge Arbejdstidsloven tilbydes en helbredsundersøgelse.

Arbejdspladsen skal give dette tilbud ved ansættelsen, og herefter normalt hvert 3. år. Men nogle steder er der aftalt kortere intervaller mellem undersøgelserne.

Arbejdsgiveren skal betale for undersøgelsen. Undersøgelsen er gratis for den enkelt medarbejder. Den enkelte med natarbejde vælger selv, om vedkommende vil tage imod tilbuddet om ’natundersøgelse’.

Eventuel godtgørelse for transport og timebetaling for at deltage i undersøgelsen følger lokale regler og aftaler.

Tilmelding til helbredsundersøgelsen kan kun ske efter aftale med nærmeste leder.
Undersøgelserne finder normalt sted hos Arbejdsmiljø København – Enghavevej 82 (tæt på Carlsberg Station).

Tilmelding

Tilmelding til helbredsundersøgelsen foretages her

Indholdet i helbredsundersøgelsen

Helbredsundersøgelsen består af en  lægesamtale med udgangspunkt i  et spørgeskema samt kontrol af blodtryk, puls, lungefunktion, blodsukker, kolesterol, højde og vægt.

Medarbejderen kan downloade spørgeskemaet samtidig med tilmelding, hvis man ønsker at forberede sig inden undersøgelsen. Skemaet skal ikke udfyldes inden undersøgelsen. Der skal afsættes en time til undersøgelsen, som varer ca. 45 minutter og udføres under lægelig supervision af en læge med erfaring inden for arbejdsmedicin.

Den enkelte får både skriftlig og mundtlig besked om resultaterne af undersøgelsen. Resultaterne sendes til medarbejderes e-Boks.

Samtalen er fortrolig og omfattet af tavshedspligt. De indsamlede oplysninger arkiveres i e-Doc med en sikkerhedsfacet, der gør, at kun Arbejdsmiljø København har adgang. Oplysningerne udleveres ikke til andre med mindre medarbejderen har givet tilladelse hertil.


Se også tilbud om:

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet