Header menu

Du er her

Træning i arbejdstiden

En indsats for et holdbart arbejdsliv

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune indfører i perioden 2017-2019 træning i arbejdstiden for pleje- og køkken-/rengøringspersonale i hele den københavnske ældrepleje – det vil sige på alle kommunens plejecentre og i hjemmeplejen.

Det sker på baggrund af erfaringerne fra det tre-årige pilotprojekt ’Holdbart arbejdsliv’ (2013-2015), hvor 10 københavnske plejecentre arbejdede med at finde brugbare modeller til at indføre træning i arbejdstiden.

Plejepersonalet og køkken- og rengøringspersonalet i SUF er medarbejdergrupper, som med et krævende fysisk job som udgangspunkt er særligt udsatte for nedslidning. De senere års efterløns– og pensionsreformer betyder, at medarbejderne skal holde længere på arbejdsmarkedet.

Ved at indføre træning i arbejdstiden som en arbejdsopgave, ønsker SUF som arbejdsgiver at være med til at styrke nedslidningstruede medarbejdergruppers fysiske komptenceudvikling, så de kan holde hele arbejdslivet uden at blive nedslidt.

Find svar på