Header menu

Arbejdsmiljø København under Covid-19

DET NYE ARBEJDSLIV
Få rådgivning til at få støvet til at lande godt i det nye arbejdsliv oven på Covid-19

LØBENDE TILPASNING AF DIN ARBEJDSPLADS
Regler, opmærksomhedspunkter og tjeklister til løbende tilpasning af de københavnske arbejdspladser i corona-tiden

TRYG I SKOLE OG DAGINSTITUTION
Information om den løbende tilpasning af skoler og dagsinstitutioner i corona-tiden

HJEMMEARBEJDSMILJØ KØBENHAVN
Alt om hjemmearbejdssituationen og arbejdsmiljø under Covid-19

Find artikler om rådgivning relateret til corona-situationen

Selvom det er gået godt med at tilpasse vores rådgivning og services under corona, er det også rart at møde hinanden fysisk igen
Fire medarbejdere fra Københavns Kommune deler deres oplevelser af, hvordan deres arbejde er blevet påvirket af corona-nedlukningen
En femtedel af København Kommunes ansatte har i længere perioder været hjemsendt under COVID-19
Kan det hybride arbejdsliv, free-seating og reboarding forenes med fysisk trivsel? Ja – hvis det gøres klogt
Reboarding handler om at hjælpe medarbejderne godt tilbage til arbejdsfællesskabet - på en måde hvor man lykkes med opgaven og trives
Arbejdsgangen i Tidlig Indsats har ændret sig. Men det giver stadig mening at ”se” en psykolog, selvom det nu er via skærm eller telefon

Sider

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet