Header menu

Du er her

Horizontal tabs

APV
- en vurdering af arbejdsmiljøet

Rådgivning og konsulentbidrag om arbejdspladsvurdering

Med APV kan I arbejde systematisk og løbende med at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer.

APV er et lovkrav, som kan opfyldes på mange forskellige måder. Ved at arbejde bevidst med arbejdsmiljøet skaber I arbejdspladser med trivsel, nærvær og høj sikkerhed, som igen styrker kvaliteten og effektiviteten i jeres kerneydelser.

Med APV samler og dokumenterer I, hvad I gør for at skabe og bevare et godt arbejdsmiljø.

Rådgivning
Arbejdsmiljø København tilbyder rådgivning i alle faser af APV-arbejdet

I kan få inspiration til APV-arbejdet, råd om planlægning og hjælp til udarbejdelse af formidlingsplaner. Herudover, kan I få støtte til at få koordineret APV-arbejdet med de fora, strukturer og ledelses- og styringsredskaber, I har i forvejen.

Arbejdsmiljø Københavns rådgivning har fokus på at understøtte, at I lever op til de gældende lovkrav og, at I får udviklet løsninger, som passer godt til jeres arbejdsplads. Målet er, at APV giver bedst mulig mening i forhold til jeres kerneydelse.

Arbejdsmiljø København kan bl.a. være med til at understøtte, at APV bliver et aktivt værktøj til at skabe en arbejdsplads med høj arbejdsmiljøbevidsthed, sikkerhed, trivsel og nærvær. Disse arbejdspladser er ofte dem, som samtidig formår at levere den højeste kvalitet i kerneydelsen og den bedste økonomi og effektivitet.

Vi starter altid med at snakke om, hvor I er nu, hvad I allerede har styr på (måske også uden, at I selv har kaldt det APV), og hvad I herudover har brug for at gøre med eller uden hjælp fra Arbejdsmiljø København.

Rådgivningen kan både fokusere på det indholdsmæssige, fx hvordan I arbejder med de fem faser i jeres APV, og det strukturelle, fx udvikling af den struktur og de politikker, aftaler, systemer og metoder, I bruger.

Typiske spørgsmål, som rådgivningen kan give svar på kan fx være:

 • Hvem skal lave APV?
 • Hvor ofte?
 • Hvordan?
 • Hvad kan vi bruge Arbejdstilsynets branchevejledninger til?
 • Hvordan dokumenterer vi, at vi arbejder løbende og systematisk?
 • Hvilken rolle spiller trivselsundersøgelsen i forhold til APV?

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Værktøjer
Til jeres arbejde med APV har vi udarbejdet og udvalgt forskellige værktøjer.

Arbejdsmiljø København anbefaler en række metoder til det løbende og systematiske arbejdsmiljøarbejde, APV.

 • Løbende og systematisk arbejdsmiljøarbejde
  Dette værktøj er velegnet, hvis I ønsker at koble jeres arbejdsmiljøarbejde med de beslutninger, I tager om jeres arbejde og dermed skabe en høj forebyggelse og en høj arbejdsmiljøbevidsthed. Tag en snak i AMU eller MED-udvalget om, hvordan I fokuserer løbende og systematisk på arbejdsmiljø hos jer. Brug opfølgning til at se, hvor I allerede arbejder løbende og systematisk med arbejdsmiljø.
   
 • Risikovurdering
  Dette værktøj er en guide til systematisk risikovurdering, risikoanalyse og risikohåndtering. Det kan bruges til at vise, om opgaveløsningen foregår på forsvarlig vis i forhold til sikkerheden, eller om det kan være nødvendigt at ændre forhold i og omkring arbejdet.
   
 • Arbejspladsudvikling – APU
  APU fokuserer på det positive, på muligheder og værdier i modsætning til en traditionel APV, som fokuserer på det negative i kortlægningen af problemer. Det er dog også muligt at kombinere APV og APU ved at bruge APU-metoder, når der prioriteres og udarbejdes handlingsplaner på baggrund af APV.
   
 • Fremtids-APV
  Når I ved, at der sker ændringer, som I ønsker at være på forkant med, er dette værktøj velegnet til en gruppeproces på arbejdspladsen.
   
 • Brug fotos i APV-arbejdet
  Dette værktøj kan bruges, når arbejdsmiljøgruppen ønsker at visualisere arbejdsmiljøarbejdet gennem fotos fra arbejdsmiljørunderinger på arbejdspladsen. Det er bl.a. en måde at gøre arbejdsmiljøarbejdet mere synligt og nærværende for alle ansatte.
   
 • APV med dialog
  Brug dette værktøj til gruppeprocesser på arbejdspladsen om, hvor skoen trykker, og hvad I kan gøre for at forbedre forholdene.
   
 • Skemaer, guides og tjeklister
  Se eksempler på handlingsplanskemaer og metoder til at nå frem til, hvad der skal stå i handlingsplanen. Find link til guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
   
 • Brancherettede redskaber og tjeklister
  Arbejdsmiljø København har været med til at udvikle målrettede APV-værktøjer til særlige brancher i kommunen. Se også link til Arbejdstilsynets brancherettede arbejdsmiljøvejvisere og tjeklister.
Hent pjecen
Arbejdsmiljø København har udarbejdet en pjece, som beskriver de fem faser i APV.

Pjece om APV

Herudover kan I læse mere om, hvordan APV kan blive et løbende og relevant værktøj til at højne arbejdsmiljøkulturen og skabe arbejdspladser med høj sikkerhed og trivsel. 

Arbejdsmiljø København har samlet en række anbefalinger, relevante lovkrav, henvisninger og eksempler til inspiration til jeres APV-arbejde. 
Hent pjece om APV