Header menu

Horizontal tabs

Arbejdsskader og -ulykker
- få en god forebyggelses- og registreringspraksis og styrk sikkerhedskulturen

Rådgivning og konsulentbidrag om arbejdsskader og -ulykker

Forebyggelse af arbejdsskader og arbejdsulykker er i sagens natur vigtig. Først og fremmest kan de have alvorlige konsekvenser for de direkte involverede personer. Derudover kan ulykker og skader på arbejdspladsen påvirke den generelle trivsel samt have store økonomiske konsekvenser, både for den enkelte og for arbejdspladsen.

Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at ”arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt”. Derudover stiller lovgivningen en række specifikke krav til registrering, indberetning og forebyggelse på dette område, som er vigtige for arbejdspladserne at kende til.

Rådgivning
Arbejdsmiljø København tilbyder kompetent rådgivning og sparring til alle, der beskæftiger sig med arbejdsskader og arbejdsulykker

Arbejdsmiljø København skræddersyr rådgivning efter de behov I har på jeres arbejdsplads. Rådgivningen kan både handle om, hvordan arbejdspladsen kan sætte gang i forebyggelsesarbejdet, om hvordan man kan registrere og handle på skader og ulykker, hvis uheldet alligevel skulle være ude, samt om hvordan man kan skabe bedre kår for opmærksomheden på sikkerhed på arbejdspladsen.

Har I haft arbejdsskader eller -ulykker på arbejdspladsen? Ønsker I at arbejde mere forebyggende for at undgå, at ulykker og skader forekommer? Har I brug for hjælp til at registrere og analysere ulykker? Eller ønsker I at få et indblik i den sikkerhedskultur, der eksisterer på jeres arbejdsplads?

Eksempler på Arbejdsmiljø Købehavns rådgivning

Værktøjer
Vi har samlet en række værktøjer, som I selv kan benytte, når I arbejder med at forebygge skader og ulykker på jeres arbejdsplads

Arbejdsmiljø København bruger disse værktøjer i forbindelse med vores rådgivning og konsulentbistand ude på arbejdspladserne. Værktøjerne er forholdsvis enkle og velegnet til, at I som arbejdsplads selv kan anvende dem i arbejdsmiljøarbejdet. Det er dog også muligt at få en konsulent fra Arbejdsmiljø København til at facilitere processen.

 • Kortlægning med brug af IGLO-modellen
  Et værktøj der kan bruges til at skabe overblik over, hvem på arbejdspladsen der gør hvad før, under og efter en arbejdsulykke.
   
 • Nærved-ulykker
  Definitioner af ulykker og nærved-ulykker samt et skema til registrering og analyse med henblik på læring og forebyggelse.
   
 • Forebyggelsesblomsten
  Metode til at nå hele vejen rundt om det forebyggende arbejde med arbejdsskader og arbejdsulykker. Metoden handler om at undersøge og finde løsningsmuligheder.

Værktøjer til risikovurderinger

 • Risikovurdering
  Dette værktøj er en guide til systematisk risikovurdering, risikoanalyse og risikohåndtering. Det kan bruges til at vise, om opgaveløsningen foregår på forsvarlig vis i forhold til sikkerheden, eller om det kan være nødvendigt at ændre forhold i og omkring arbejdet.
Læs mere
I kan læse mere om, hvad begreberne arbejdsskader og arbejdsulykker dækker over

Mini-leksikon

Her kan I finde definitioner og beskrivelser af forskellige begreber, der vedrører arbejdsskader og arbejdsulykker.

Læs: Mini-leksikon om arbejdsskader og arbejdsulykker 

Henvisninger

Vi har samlet en række links til hjemmesider, hvor I bl.a. kan læse om regler, vejledninger og Københavns Kommunes procedurer ift. arbejdsskader og arbejdsulykker.

Læs: Henvisninger

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet