Header menu

Horizontal tabs

Byggeprojekter
- et arbejdsmiljø med trivsel fra ide til færdigt byggeri

Rådgivning og konsulentbistand om byggeprojekter

​At bygge nyt, bygge om eller indrette jer anderledes kan være en udfordring for arbejdspladsen på mange måder. Byggeprojekter kan dog også være en mulighed for nytænkning af arbejdsgange og en mere funktionel indretning.

På arbejdspladsen har I en helt uundværlig viden om erfaring med det at arbejde på netop jeres arbejdsplads. Hvis I kan komme ind på rette tid og sted i byggeprojektet med jeres viden og erfaring , har I gode muligheder for at præge byggeprojektet i en positiv retning.

Det kan derfor være en god ide tidligt i processen at skabe sig et overblik over:

  • Rollelisten – hvem der er involveret i byggeprojektet, og hvilken rolle de har.
  • Tidsplanen – hvilke faser projektet skal gennemløbe, og hvilke beslutninger der skal træffes hvornår.
Rådgivning
Få hjælp fra Arbejdsmiljø København, hvis I har behov for rådgivning, sparring eller inspiration til et byggeprojekt
Rådgivningen kan henvende sig til alle involverede – både arbejdspladser, projektledere, byggeudvalg og bygherrer.
 
Vi rådgiver i alle faser af projektet – fra den spæde ide til byggeriet tages i brug – og skræddersyr forløbet til jeres konkrete situation og behov.
 
Mange arbejdspladser står typisk samtidigt over for fx sammenlægninger med udfordringer omkring forskellige arbejdspladskulturer, effektiviseringskrav mv.. De kan medtages i en integreret proces.
 
Rådgivningen kan fx hjælpe med:
 
  • At definere jeres behov og ønsker
  • At afklare om I lever op til gældende lovkrav og politikker
  • At skabe overblik over processen – hvem gør hvad hvornår?
  • At igangsætte og facilitere en dialog mellem de involverede

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

- hjælp til planlægning af et godt arbejdsmiljø med brugerinddragelse 
 
- få tjek på, om jeres byggeprojekt lever op til arbejdsmiljølovens og jeres egne krav - og ønsker
Værktøjer
Hvordan griber I processen an?

I kan som arbejdsplads og arbejdsmiljøorganisation selv sætte fokus på, hvordan arbejdsmiljøet kan tænkes ind i byggeprojektet fra starten. Med disse metoder kan I få ideer og inspiration til:

  • Hvordan byggeprojektet planlægges
  • Hvordan I vurderer jeres ønsker og behov
  • Hvordan I opnår et samarbejde præget af dialog

Fotosafari
En måde, hvor I systematisk kan hente inspiration fra andre arbejdspladser til brug for byggeprojektet. Metoden er brugbar for arbejdspladser, der skal bygge nyt eller bygge om.

Arbejdsmiljøgruppen på hotline
Denne metode kan skabe rammen om tættere forbindelser og dialog mellem arbejdspladsen og de rådgivende og projekterende i byggeprojektet.

På forkant på med forandringer
Brug denne metode fra Arbejdsmiljø Københavns materiale om APV til at se på dels, hvad der er velfungerende på arbejdspladsen, og som I gerne vil have med jer, og dels det, der er problematisk og gerne skal løses i byggeprojektet. Metoden henvender sig til arbejdspladser og deres arbejdsmiljøorganisation.

Branche Fællesskab Arbejdsmiljø (BFA) har udgivet en række gode publikationer om byggeri og indretning. Find dem på BFA's hjemmeside.

Læs mere
Arbejdsmiljø Københavns guide til byggeprojekter

Hent pjece om byggeprojekter

Hvis I står overfor et byggeprojekt, kan I få inspiration og viden til, hvordan I sikrer det bedste arbejdsmiljø i projektet. I kan i guiden læse om, hvilke gevinster der er forbundet med at involvere brugerne i byggeprojektet, og hvordan dette gøres på en konstruktiv måde.

Hent pjecen: Deltag i byggeprojekter

Lovgivning - samarbejde

Ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdsmiljøorganisationen deltage i planlægningen af byggeprojekter. I kan her se udvalgte dele af arbejdsmiljøloven, hvor dette forhold fremgår.

Læs mere om: Lovgivning

Lovgivning - samlet

Find en samlet oversigt over relevante love og regler om byggeri og arbejdsmiljø her

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet