Header menu

Efter trivselsundersøgelsen (fase 3)

Opfølgning

Efter besvarelsen kan lederen hente en rapport, som indeholder resultaterne af trivselsundersøgelsen.

Vigtige ting at gøre i fase 3

  • At vurdere resultaterne i MED, herunder at afklare mål og formål for den kommende fælles drøftelse
  • At drøfte spørgsmål om ledelseskvalitet i ledelsesgruppen
  • At afklare om den ny trivselsundersøgelse/kortlægning viser, om der er sket en forbedring på de spørgsmål, som relaterer sig til jeres indsatsområder efter sidste trivselsundersøgelse
  • At vurdere om der er behov for yderligere kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på nogle områder - for at kortlægningen kan være fyldestgørende for det psykiske arbejdsmiljø
  • At præsentere resultaterne og gennemføre en fælles opfølgning på (evt. udvalgte) resultater med medarbejderne
  • At udarbejde en prioriteret handlingsplan samt sikre forankring og evaluering

Læs mere i TU-guiden til højre på siden.


Infomøder: Fra rapport til handling 

Arbejdsmiljø København har afholdt infomøderne Fra rapport til handling - om opfølgningen på trivselsundersøgelsen.

Hent slides fra infomøderne


Temamøder om krænkende adfærd

Arbejdsmiljø København afholder også temamøder om, hvordan man bedst håndterer det, når der i trivselsundersøgelsen er svaret ja til, at der foregår krænkende adfærd på arbejdspladsen. De er målrettet både Trio / arbejdsmiljøgruppe (leder, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant) og lederen alene.

Temamøderne foregår på online på MS Teams.


To film om opfølgningen på trivselsundersøgelsen

Arbejdsmiljø København har lavet to korte film om arbejdet med opfølgningen på trivselsundersøgelsen.  

Den første film handler om den gode opfølgningsproces. Her kan du få inspiration og hjælp til opfølgningen på trivselsundersøgelsen. Filmen er relevant for ledere og MED-repræsentanter i Københavns Kommune.
 
Den anden film handler om håndteringen af et vanskeligt resultat og skal være en hjælp til lederens arbejde med opfølgningen på trivselsundersøgelsen. 

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til trivselsundersøgelsen kan du henvende dig til din kontaktperson i forvaltningen.

Find din kontaktperson

Guide til en god trivselsundersøgelse 2021

Guiden er skrevet til MED-udvalget, som skal stå for trivselsundersøgelsen på arbejdspladsen. 

Live træning

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet