Header menu

Horizontal tabs

Forandringer
- kom godt igennem en forandringsproces

Rådgivning og konsulentbistand om forandringer

Omstruktureringer, sammenlægninger, nedskæringer, nye opgaver, nye ansatte, nye fysiske rammer. Forandringer i arbejdslivet kan have mange forskellige former, men én ting er helt sikkert – de er kommet for at blive.

Uanset om forandringerne er store eller små, kan vi opleve dem enten som fremskridt og muligheder, måske som løsningen på eksisterende problemer, eller som en trussel mod noget, vi gerne vil fastholde. Jo mere det, der ændres, betyder for os personligt, des større følelser er der på spil.

Forandringer vil altid påvirke vores arbejdsliv i en eller anden grad. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes bevidst og systematisk med det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø – både før, under og efter en forandringsproces.

Rådgivning
Arbejdsmiljø København kan rådgive og støtte jer, hvis I står overfor eller er i fuld gang med en forandringsproces.

Arbejdsmiljø København har rig erfaring med at hjælpe ledelse og medarbejdere med at skabe retning og mål for forandring, ligesom vi kan støtte jer i at håndtere de strategiske, organisatoriske og følelsesmæssige udfordringer, som forandringer kan føre med sig. 

Vi kan f.eks. hjælpe med:

 • at skabe retning og mål for forandringen
 • at imødekomme eventuel modstand mod forandringen
 • at navigere i den kompleksitet, en forandringsproces udgør
 • at sikre fremdrift, implementering og forankring

Hjælpen skræddersys altid til den enkelte arbejdsplads, så den passer til den situation og de behov, der eksisterer det enkelte sted og hos de involverede personer.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Værktøjer
Der er mange måder, I som arbejdsplads selv kan arbejde med forandringer og omstruktureringer på

Arbejdsmiljø København har udviklet og samlet en række værktøjer, I som arbejdsplads selv kan bruge i forbindelse med planlægning og ledelse af forandringsprocessen. Værktøjerne er beskrevet, så I selv kan anvende dem, men det er også en mulighed at få en konsulent fra Arbejdsmiljø København til at facilitere processen.

Værktøjer til planlægning og ledelse

 • IGLO - arbejdspladsens 4 niveauer
  Et redskab der kan bruges til at drøfte og give overblik over hvem i organisationen, der skal tage ansvar for de forskellige opgaver.
   
 • Begivenhedsplan
  Metoden kan give et overblik over forandringsforløbet og de opgaver og tidspunkter, det indeholder. Derudover kan den være med til at skabe dialog mellem de involverede. Begivenhedsplanen kan også få de ansattes forskellige fortællinger og forestillinger om fremtiden frem i lyset.

Metoder til gruppeprocesser

 • Våbenskjoldet
  En metode der kan bruges umiddelbart efter en sammenlægning af teams, afdelinger eller arbejdspladser. I får mulighed for at spore jer ind på hinandens drømme, mottoer, ønsker og kompetencer. Hermed bliver I opmærksomme på, hvad I hver især bringer med jer ind på den nye arbejdsplads.
   
 • Anerkendende interviews
  En metode til at få øje på og holde fast i det, der giver overskud i arbejdsdagen. Metoden kan bruges i alle faser af en forandringsproces – eksempelvis kan det være en måde at få øje på, hvad der er vigtigt at bevare. Det giver ledelsen og andre et godt grundlag for de beslutninger, der skal tages omkring forandringen.

Metoder fra arbejdsmiljøkampagnen 'CHANGE'

 • Opladeren
  I metoden præsenteres to øvelser, der kan give en dyb og rolig vejrtrækning. Øvelserne kan bruges som et redskab i dagligdagen til at håndtere bekymringer og til at finde ro i en travl tid.
   
 • Vanevippen
  Metoden kan hjælpe til, at I får øje på, hvorfor det kan være svært at ændre vaner. Den hjælper til at få overblik over, hvad der står i vejen for, at forandringer gennemføres i hverdagen.
   
 • Arvefølgen
  I denne metode gennemgår I de forandringer, som I igennem tiden har oplevet på arbejdspladsen. Målet er at skabe et fælles overblik over, hvad I har vundet i forandringerne, hvad I har mistet, og hvad I med fordel kan genoplive.
Læs mere
Ønsker I at vide mere om forandringer eller at få gode råd til sammenlægninger, så har Arbejdsmiljø København samlet viden og gode links

Pjece om sammenlægninger

Sammenlægninger

Arbejdsmiljø København har lavet en pjece til jer, der oplever sammenlægning af afdelinger eller arbejdspladser. I kan læse om, hvilke overvejelser I skal gøre jer både før, under og efter sammenlægningen, for at skabe forudsætningerne for en god forandringsproces.

Læs pjecen: Sammenlægning

Forandringer i det pædagogiske arbejde

Som medarbejder eller leder i en daginstitution kan du på Arbejdsmiljøweb finde inspiration til at planlægge og gennemføre forandringer.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet