Header menu

Horizontal tabs

Forflytning
- gode rutiner og de rette arbejdsredskaber mindsker belastningen

Rådgivning og konsulentbidrag om forflytning

Når en medarbejder skal hjælpe en borger, der ikke selv kan flytte sig, kan en uhensigtsmæssig forflytning være årsag til smerter og, på længere sigt, nedslidning.  Forflytning handler om at udnytte borgerens egne ressourcer og naturlige bevægemønster, så medarbejderen skal bruge sig selv mindst muligt. Det handler om at glide, dreje, vende, trække og skubbe i stedet for at løfte. På den måde mindskes belastningerne på kroppen.

Arbejdsmiljø København står for uddannelse af forflytningsvejledere, som er forløb hvor en medarbejder klædes på til at håndtere og risikovurdere arbejdsmiljøarbejdet ved forflytning.

Arbejdsmiljø København står også for en række kurser, der giver inspiration, viden og praktisk kunnen indenfor forflytning.

Læs Retningslinjer for forflytning - SUF

Rådgivning
Arbejdsmiljø København tilbyder rådgivning indenfor forflytningspraksis

Arbejdsmiljø Københavns konsulenter kan hjælpe med, at I bliver opmærksomme på, hvor der er belastninger, hvilke der skal gøres noget ved, og hvordan det kan gøres. Afhængig af behov, kan rådgivningen foregå på jeres arbejdsplads, hos Arbejdsmiljø København eller i borgerens hjem. Lige meget hvor vil rådgivningen være tæt koblet til de udfordringer, medarbejderne på jeres arbejdsplads møder i hverdagen.

Rådgivningen kan skræddersys efter jeres behov, og kan både være en enkelt telefonsamtale, et møde, en temadag eller et længere forløb.

Målet er at finde den bedste løsning, så der både tages hensyn til borgeren, til løsning af kerneopgaven, til medarbejdernes kroppe og til jeres forflytningspolitik på arbejdspladsen.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan alle ydelser indenfor forflytningsområdet rekvireres gratis. I øvrige forvaltninger kan ydelserne rekvireres via forvaltningernes timebank.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Værktøjer
Arbejdsmiljø København har samlet en række værktøjer, som I kan bruge i jeres arbejdsmiljøarbejde

I kan herunder finde redskaber til analyse, vurdering og prioritering af belastninger i forflytningsarbejdet. De er beskrevet, så I selv kan anvende dem, men I kan også få støtte og vejledning af Arbejdsmiljø Københavns konsulenter.

Værktøjerne kan bruges som inspiration og til at sætte gang i dialogen om, hvordan I arbejder med forflytning. De kan bruges forebyggende, men kan også hjælpe med at vurdere, om der allerede er problemer, der skal prioriteres og håndteres.

Inddrag med fordel redskaberne i jeres APV-arbejde, så I sikrer, at I arbejder vedvarende og systematisk med dem.

 • Refleksionsværktøj til forflytninger
  Arbejder du med forflytninger hos borgerne, er det afgørende at få risikovurderet hver enkelt forflytning. Med ”Refleksionsværktøj til forflytninger” får du et værktøj som hjælper dig til at foretage en grundig vurdering.
   
 • Vejledning til Refleksionsværktøj til forflytninger
  Tag Refleksionsværktøjet med ud i borgers hjem, og brug det som en tjekliste eller til at drøfte forflytningerne.
   
 • Forebyggelsesblomsten 
  Med denne metode kommer I hele vejen rundt om det fysiske arbejdsmiljø og sikrer, at I overvejer alle faktorer, når I identificerer belastninger og finder løsninger på arbejdspladsen
   
 • Risikovurdering
  Dette værktøj er en guide til systematisk risikovurdering, risikoanalyse og risikohåndtering. Det kan bruges til at vise, om opgaveløsningen foregår på forsvarlig vis i forhold til sikkerheden, eller om det kan være nødvendigt at ændre forhold i og omkring arbejdet.
Læs mere
Find de vigtigste publikationer om forflytning og links til, hvordan teknik og arbejdsredskaber kan lette arbejdet

Find de vigtigste publikation om forflytning og links til, hvordan teknik og arbejdsredskaber kan lette arbejdet. Arbejdsmiljø København har her samlet udgivelser og andet relevant materiale om forflytning.

Retningslinjer for forflytning

hent pjecen Retningslinjer for forflytning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

I kan også læse Arbejdsmiljø Københavns udgivelse om udarbejdelse af retningslinjer for forflytning i SUF. I den kan I læse Arbejdsmiljø Københavns anbefalinger samt love og regler på området.

Udgivelsen inkluderer desuden et procesværktøj og en skabelon til udarbejdelse af arbejdspladsens lokale retningslinjer for forflytning.

Hent: Retningslinjer for forflytning

Forflytningsteknik

Hvis I vil vide mere om principperne, metoderne og gevinsterne ved forflytningsteknik, kan I også her læse en mere uddybende artikel.

Læs: Forflytningsteknik gør arbejdet lettere

Henvisninger

Vi har her samlet gode links, hvis I vil vide mere om forflytning.
Læs mere

Film om forflytning

Arbejdsmiljø København har produceret en kort film om forflytningsarbejdets udvikling fra 1980’erne og til nu. I filmen følger vi forflytningsvejlederen Stine i løbet af en arbejdsdag i hjemmeplejen, og vi ser, hvordan hun med engagement, talent og ildhu fortsætter udviklingen indenfor forebyggelse og medvirker til at gøre arbejdspladsen attraktiv for sine kolleger.

Se filmen: Jagten på den gode følelse

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet