Header menu

Horizontal tabs

Helbredsrisici
- forebyg at arbejdet går ud over kroppen

Rådgivning og konsulentbidrag om henbredsrisici

Bestemte brancheområder og specifikke former for arbejdsopgaver kan give en forøget risiko for at udvikle arbejdsrelaterede helbredsproblemer. Inden for visse former for arbejde kan der være bestemmelser om helbredskrav og helbredstjek. Det kan eksempelvis være, hvis man:

  • Har natarbejde
  • Er udsat for særlig risiko for smitte
  • Arbejder med spildevand
  • Er udsat for høreskadende støj
  • Svejser i rustfri stål
  • Arbejder med epoxy og isocyanater

Indenfor sådanne arbejdsområder er der et særligt behov for opmærksomhed på forebyggelse og tjek af medarbejdernes helbredstilstand.

Rådgivning
Arbejdsmiljø København tilbyder hjælp til arbejdspladser og ansatte, der ønsker råd og oplysning om helbred i relation til arbejdet.

Det er vigtigt at reagere hurtigt på symptomer og igangsætte forebyggende tiltag, hvis man skal undgå udviklingen af erhvervssygdomme eller andre helbredsproblemer.

Vi kan hjælpe med at besvare spørgsmål om helbredsmæssige risici eller påvirkninger ved forskellige former for arbejde. Vi kan også konkret hjælpe med at undersøge den helbredsmæssige belastning og med at finde løsningsforslag.

Derudover kan vi støtte jer i at organisere det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, så I undgår eller reducerer risikofaktorer i arbejdet.

Vi foretager desuden forskellige former for helbredsundersøgelser i relation til arbejdet og tilbyder oplæg og temamøder om helbredsrelaterede emner.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Læs mere
Hvis I har brug for at vide mere om arbejdsrelaterede helbredsrisici, har Arbejdsmiljø København samlet en række henvisninger

Der er mange steder på internettet, som handler om helbred, men ikke alle sider er lige seriøse eller troværdige. Derfor handler det om at forholde sig kritisk til de informationer, man finder på nettet.

Et godt sted at søge information er patienthåndbogen på sundhed.dk, se:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/

Hvis du har baggrund for at forstå sundhedsfaglig information, kan Lægehåndbogen på sundhed.dk anbefales:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/

Kanylestik

I kan læse om forebyggelse og håndtering af kanylestik i en pjece udarbejdet af Arbejdsmiljø København, revideret i april 2020 under indsatsen Styrket fokus på arbejdsulykker i Københavns Kommune.

Læs mere i pjecen: Sikker med kanyler

Graviditet og smitte

Her kan I finde en kort oversigt over smitsomme sygdomme, som kan udgøre en særlig risiko i forbindelse med graviditet.

Læs: Graviditet og smitsomme sygdomme

Sund hud

Læs mere hos BAR SoSu på: www.sund-hud.dk

Arbejdsmiljø København har skrevet to artikler, der retter sig mod hudproblemer ved særlige typer arbejde. I artiklerne kan I læse, hvad der anbefales for at skabe og bevare en sund hud.

Læs: Handskevalg ved arbejde med kemikalier

Læs: Bevar huden sund ved vådt arbejde

 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet