Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Horizontal tabs

Helbredsrisici
- forebyg at arbejdet går ud over kroppen

Rådgivning og konsulentbidrag om henbredsrisici

Bestemte brancheområder og specifikke former for arbejdsopgaver kan give en forøget risiko for at udvikle arbejdsrelaterede helbredsproblemer. Det kan eksempelvis være, hvis man på arbejdet:

  • Er udsat for kontakt med bakterier og virus
  • Arbejder med spildevand, asbest eller lignende
  • Har meget kontakt med vand og kemikalier
  • Har natarbejde

Indenfor sådanne arbejdsområder er der et særligt behov for opmærksomhed på forebyggelse.

Rådgivning
Arbejdsmiljø København tilbyder hjælp til arbejdspladser og ansatte, der ønsker råd og oplysning om helbred i relation til arbejdet.

Koden til at undgå udvikling af erhvervssygdomme, eller andre negative påvirkninger på helbredet, er at reagere hurtigt på kroppens signaler og igangsætte en forebyggende indsats

Vi kan hjælpe med at besvare spørgsmål om helbredsmæssige risici eller påvirkninger ved forskellige former for arbejde. Vi kan også konkret hjælpe med at undersøge den helbredsmæssige belastning og med at finde løsningsforslag.

Derudover kan vi støtte jer i at organisere det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, så I undgår eller reducerer risikofaktorer i arbejdet.

Vi foretager desuden forskellige former for helbredsundersøgelser i relation til arbejdet og tilbyder oplæg og temamøder om helbredsrelaterede emner.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Læs mere
Hvis I har brug for at vide mere om arbejdsrelaterede helbredsrisici, har Arbejdsmiljø København samlet en række henvisninger

Der er mange steder på internettet, som handler om helbred, men ikke alle sider er lige seriøse eller troværdige. Derfor handler det om at forholde sig kritisk til de informationer, man finder på nettet. På siden her har vi derfor samlet en række af vores egne udgivelser og links til pålidelige kilder, som kan gøre jer klogere på helbredsrisici i relation til arbejdet.

Kanylestik

I kan læse om forebyggelse og håndtering af kanylestik i en pjece udarbejdet af Arbejdsmiljø København, revideret i april 2020 under indsatsen Styrket fokus på arbejdsulykker i Københavns Kommune.

Læs mere i pjecen: Sikker med kanyler

Graviditet og smitte

Her kan I finde en kort oversigt over smitsomme sygdomme, som kan udgøre en særlig risiko i forbindelse med graviditet.

Læs: Graviditet og smitsomme sygdomme

Natarbejde

3F har i en udgivelse om natarbejde beskrevet, hvad natarbejde betyder for helbredet, hvilke hensyn og foranstaltninger, der kan tages for at sikre det bedste helbred og arbejdsmiljø. Læs mere på: www.3f.dk

Resistente bakterier

Mangelfuld hygiejne koste samfundet mia. af kroner årligt og forårsager langt over en million sygedage. Problemet er ikke alene mangelfuld hygiejne i sundhedssektoren. Bedre hygiejne i alle dele af samfundet kan bidrage til øget sundhed og livskvalitet. Det gælder lige fra bekæmpelse af resistente bakterier i fødevarer til god håndhygiejne i det daglige. Derfor deltager Arbejdsmiljø København i Rådet for Bedre Hygiejne. På rådets hjemmeside findes der nyttige materialer og henvisninger samt oplysninger om kommende arrangementer og kampagner.

Læs mere på: www.bedrehygiejne.dk

Spildevand

Det kan være en god ide at have håndbogen ”Kloakkens A-Å” på hylden. Bogen er udgivet af 3F, og er et godt opslagsværk, når der arbejdes med spildevand.

Sund hud

Læs mere hos BAR SoSu på: www.sund-hud.dk

Arbejdsmiljø København har skrevet to artikler, der retter sig mod hudproblemer ved særlige typer arbejde. I artiklerne kan I læse, hvad der anbefales for at skabe og bevare en sund hud.

Læs: Handskevalg ved arbejde med kemikalier

Læs: Bevar huden sund ved vådt arbejde

Andre henvisninger

Det er vigtigt at være opmærksom på, at helbredsproblemer, der skal tages hånd om i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde ikke alene omfatter egentlige erhvervssygdomme. 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet