Header menu

I fokus

Digital chikane på arbejdspladsen

Guiden "Forebyg og håndtér digital chikane" skal klæde MED-organisationen og Trio-grupper (leder, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant) på med viden om, hvad digital chikane er, og hvordan man som arbejdsplads kan forebygge og håndtere.

Læs mere om "Digital chikane på arbejdspladsen" her

Kroppen i kerneopgaven

Vi skal passe på os selv - mens vi passer børn. En erfaringsopsamling om pædagogik og ergonomi i praksis.

Læs mere om "Kroppen i kerneopgaven"

Sikker - styrket fokus på arbejdsulykker

Under overskriften SIKKER har Københavns Kommune igangsat en flerårig indsats, hvor målet er at reducere antallet af arbejdsulykker med ca. 20 procent frem mod år 2022.

Læs mere om SIKKER-indsats her

Styrket Borgerkontakt

Få mere trivsel og tilfredshed for både medarbejdere og borgere.

Læs mere om Styrket Borgerkontakt

Stærke arbejdsfællesskaber

Arbejdsfællesskaber står højt på dagsordenen i Københavns Kommune. Og det er ikke uden grund, at der er fokus på betydningen af de stærke arbejdsfællesskaber.

Læs mere om stærke arbejdsfællesskaber

Helbredsundersøgelser ved natarbejde

Medarbejdere, der har mere end 300 timers natarbejde årligt, skal ifølge Arbejdstidsloven tilbydes en helbredsundersøgelse.

Læs mere og tilmeld dig helbredsundersøgelsen her

P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed

P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune er en strategisk indsats mod stress på arbejdspladsen.

Læs mere om de fem perspektiver på stress, der går på tværs af alle tilbud i indsatsen

Træning i arbejdstiden

Træning i arbejdstiden handler om arbejdsmiljø i ældreplejen. Indsatsen forbedrer og forlænger arbejdslivet gennem fysisk kompetenceudvikling.

Læs mere om "Træning i arbejdstiden" her

Når borgerkontakten udfordrer

Arbejdsmiljøkampagnen 2020/2021 har fokus på at forebygge og håndtere, når borgerkontakten er særligt udfordret og belaster arbejdsmiljøet.

Læs mere om "Når borgerkontakten udfordrer"

Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme (EFAH)

I Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme kan vi guide og rådgive dig om, hvilken hjælp og støtte du kan få. Vi hjælper både i enkeltsager og i situationer omkring generel kultur på arbejdspladsen.

Læs mere om EFAH her


ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet