Header menu

Du er her

I fokus

Styrket Borgerkontakt

Styrket Borgerkontakt er et særligt koncept til at forebygge og håndtere klager og beklagelser på en imødekommende og professionel måde, som opleves som ordentlig og fair af borgeren. Metoden kan bruges i situationer med borgerkontakt, hvor der er opstået utilfredsheder, beklagelser eller reelle klager. Med enkle greb fra konfliktmægling kan man på én gang begrænse antallet af egentlige klagesager, og samtidig øge både borgernes og de ansattes tilfredshed. Tidsforbrug og omkostninger ved klagesager kan også reduceres væsentligt. 


Psykisk Sundhed

Københavns Kommune udbyder en bred vifte af tilbud med det formål at reducere stress på arbejdspladsen
 
Målrettet indsats mod stress
Arbejdspladserne i København Kommune får nu del i den allernyeste viden om stress og adgang til velafprøvede redskaber, som kan medvirke til at reducere stress på arbejdspladsen.

Målgruppen for de nye tilbud er ledere, ledelsesteams, MED og medarbejdere i Københavns Kommune.


Rengøring

Rengøringsarbejde kan være forbundet med forskellige belastninger. Tunge løft og en foroverbøjet arbejdsstilling kan slide på ryggen, give ømme skuldre og andre smerter.  Også hænder og arme er udsat for belastning, når medarbejderen bruger kræfter på at vride klude og bære tunge spande med vand. Huden på hænderne er ofte udsat for kemikalier og megen kontakt med vand, hvilket kan udvikle sig til irriteret hud og eksem.

Arbejdsmiljø København har her samlet vores råd, anbefalinger eksempler på konsulentbistand om arbejdsmiljøet ved rengøringsarbejde.


Trivselsundersøgelsen 2017

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Trivselsundersøgelsen måler medarbejdernes tilfredshed på en lang række punkter, fx indflydelse og samarbejde. Formålet med undersøgelsen er bl.a. at finde ud af, hvordan der kan skabes endnu bedre trivsel – både på de enkelte arbejdspladser og i kommunen som helhed.

På denne side vil Arbejdsmiljø København give jer inspiration til, hvordan I kan forberede undersøgelsen og følge op på resultaterne på en god måde.


Social kapital

Den sociale kapital på en arbejdsplads er udtryk for arbejdspladsens evne til at samarbejde på en tillidsfuld og retfærdig måde om at løse den fælles opgave.

Læs her mere om, hvordan arbejdet med den sociale kapital på arbejdspladsen kan have gavnlige effekter i forhold til bl.a. trivsel, effektivitet og kvalitet.


Kontorarbejdspladsen

Her kan I finde relevant viden, inspiration og gode råd til, hvordan I kan få et godt arbejdsmiljø på kontoret. Anbefalingerne her på siden lever op til de særlige krav, der gælder, når der arbejdes ved computer to timer eller mere dagligt.

Siden giver råd og vejliening inden for emnerne:  Inventar, It-udstyr, Indeklima og Stress og trivsel.
 


Holdbart Arbejdsliv

Når styrketræning er en del af arbejdsopgaven - så holder vi længere på jobbet. Det er visionen bag Holdbart Arbejdsliv.

Her findes inspiration og anbefalinger til at opnå succes med træning i arbejdet.