Header menu

Horizontal tabs

Indretning
- tag hensyn til både kerneydelsen og arbejdsmiljøet

Indretningen på arbejdspladsen har betydning for, om I kan udføre jeres arbejde tilfredsstillende, om der er gode muligheder for samarbejde og trivsel, og om I belaster jeres krop.

Det er vigtigt, at indretningen passer til arbejdsopgaven lige meget, hvilken type arbejdsplads der er tale om – det gælder både i hjemmehjælpen, i daginstitutionen, på lageret, på kontoret osv.

Enhver indretning er kendetegnet ved, at den kun er rigtig god i en periode. Så sker der ændringer i de forudsætninger, som var gældende, da rummene blev indrettet. Det kan handle om nye borgergrupper, nye eller ændrede arbejdsopgaver og arbejdsgange, ny teknologi, flytning til andre lokaler og meget andet.

Det er derfor vigtigt at have fokus på, hvordan I indretter jer – i hverdagen og når I står overfor forandringer.

Rådgivning
Arbejdsmiljø København tilbyder rådgivning til arbejdspladser, der ønsker friske øjne på deres indretning

Hvis indretningen ”driller”, eller I blot savner inspiration, kan det være en god ide at få øjne udefra til at se på forholdene. Rådgivningen handler om at vurdere sammenhængen mellem kerneopgaven, arbejdsmiljøet, indeklimaforhold og funktionaliteten af de rum, der udgør rammen om opgaven.

Arbejdsmiljø Københavns konsulenter kan hjælpe jer med at skabe sammenhæng imellem indretning, jeres arbejdsopgaver, arbejdsflow og indeklima. Konsulenterne har arbejdsmiljøbrillerne på og kender lovgivningen på området.

Når der sker ændringer af arbejdsopgaver eller teknologi, glemmer man alt for ofte at tilpasse de fysiske rammer. Det kan derfor være en god ide at genoverveje den måde jeres arbejdsplads er indrettet på, fx: 

 • Passer indretningen til de arbejdsopgaver, I har? 
 • Er der et fornuftigt ”arbejdsflow” igennem arbejdspladsen 
 • Passer arbejdspladsens indretning til jeres teknologi og eventuelle hjælpemidler

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Værktøjer
- til jer, der vil arbejde med indretning

Værktøjerne kan give inspiration og input til, hvordan I vurderer jeres nuværende indretning og hvilke ændringer, der kunne bidrage positivt til løsningen af jeres kerneopgave.

 • Bricks
  Med denne metode kan I i fællesskab afdække, hvordan jeres rum bedst indrettes. Fokus er at skabe sammenhæng mellem rummets indretning, aktiviteter, og hvordan arbejdspladsen ønsker at fremstå udadtil.
   
 • Indretning og trivsel
  Hvordan det føles at opholde sig på arbejdspladsen hænger tæt sammen med måden, lokalerne er indrettet. Denne metode rummer en række spørgsmål, som I kan bruge, hvis I på arbejdspladsen gerne vil have en dialog om jeres indretning og trivsel. 
   
 • Genbrugsportalen
  Metoden henvender sig til jer, der er ved at flytte om, og som gerne vil genanvende så meget af det eksisterende inventar som muligt.
   
 • Fotosafari 
  Hvis I savner inspiration til god indretning, kan I med denne metode snuse til andre arbejdspladsers måde at indrette sig på.
Læs mere
- om indretning indenfor forskellige brancher samt henvisninger til lovstof og andre gode hjemmesider

Kontorarbejdspladsen

Arbejdsmiljø København har på en særlig temaside samlet relevant viden til jer, der arbejder på kontor. I kan her læse om, hvordan I skaber det bedste indeklima, hvilke overvejelser i skal gøre jer i forhold til indretning og indkøb, samt hvordan der skabes et godt psykisk arbejdsmiljø. Læs mere

I kan også læse om, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at arbejde i henholdsvis storrums- og enkeltmandskontor.

Læs: Storrumskontor

Skranker

I kan i en pjece udarbejdet af Arbejdsmiljø København læse om, hvilke særlige forhold, der har betydning, når der arbejdes ved en skranke. Arbejdsmiljø København giver en række anbefalinger, der kan sikre et godt arbejdsmiljø, der lever op til kravene på området. 

Hent: Pjecen Skranker

Fredelig indretning

Vi har samlet Arbejdsmiljø Københavns erfaringer fra indsatser og konkrete rådgivningsopgaver om indretning af arbejdspladsen. Vi kalder det Fredelig indretning, fordi det handler om at forebygge vold og trusler på kommunale arbejdspladser med kundekontakt. 

Hent: Inspirationshæftet Fredelig indretning

Mindre køkkener

Arbejdsmiljø København, daværende BST Københavns Kommune, har udgivet en pjece om indretning og ombygning af mindre køkkener.

Pjecen er udarbejdet i 2001, men er revideret i 2012.

Hent: Indretning af mindre køkkener – anbefalinger og ideer

Lovgivning

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan man finde lovstof og vejledninger om arbejdsstedets indretning og inventar, rengøring og vedligeholdelse, og om hvilke velfærdsforanstaltninger (fx omklædningsfaciliteter, bad, soverum, toiletter eller håndvaske), der skal være.

Der er på Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside mulighed for at se både Bygningsreglement 2010, der er den gældende lovgivning vedr. byggeri – og SBI-anvisning 230, der forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglementet.

Inspiration

I kan finde inspirationsmateriale om indretning af kontorer på Arbejdsmiljøweb.

På BAR kontors hjemmeside kan I finde et interaktivt værktøj, hvor I kan tegne jeres nye kontor.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet