Header menu

Horizontal tabs

Kemiske stoffer
Kemiske stoffer er en del af APV-arbejdet

På arbejdspladserne i Københavns Kommune udføres ofte arbejdsprocesser, hvor der indgår kemiske stoffer; smøring af maskiner, rengøringsopgaver, reparationsarbejde, forsøg i kemi- og fysikundervisningen, osv.

Brug af kemiske stoffer kan give anledning til skader på helbredet (både akutte og kroniske). Det er derfor vigtigt at sikre, at I bruger de mindst farlige produkter, og at de håndteres forsvarligt.

Indtil 1. juni 2019 har det været et lovkrav, at der skal være arbejdspladsbrugsanvisning (APB) på farlige kemiske stoffer. Efter 1. juni 2019 er det krav ophævet, og den nye lovgivning har fokus på kemisk risikovurdering (kemisk APV), og at arbejdspladsen sikrer, at alle medarbejdere, der kan blive udsat for kemikalierne, har fået tilstrækkelig oplæring og instruktion.

Krav om substitution er uændret. Det vil sige, at I altid skal overveje om arbejdsprocessen kan ændres, så de kemiske stoffer helt kan undværes, minimeres eller udskiftes med mindre farlige kemiske stoffer.

Kemiske stoffer på arbejdspladsen

Når der udføres processer eller arbejdsopgaver hvor der indgår kemiske stoffer, er arbejdsmiljøorganisationen ansvarlig for at:

Under fanen værktøjer, kan I finde to værktøjer (Chemical Manager og kemisk APV), I kan anvende som hjælp til risikovurderingen.

Vær også opmærksom på de gældende faremærker

Pr. 1. juni 2017 er det kun faremærker, som er sort/hvide med rød kant, der er gyldige. Det er ikke længere lovligt at bruge kemikalier med orange/sorte faremærker. Alle kemikalier med de gamle faremærker skal enten ommærkes eller bortskaffes. Se eksempler på de gældende faremærker her:

Nye faremærker

Rådgivning
Arbejdsmiljø København rådgiver om, hvordan I sikrer, at der er styr på de kemikalier, I bruger, og hvordan I bruger dem

Arbejdsmiljø København rådgiver om, hvordan I sikrer, at der er styr på de kemikalier, I bruger, og hvordan I bruger dem.  

Rådgivningen kan være i form af møder med arbejdsmiljøudvalg eller arbejdsmiljøgrupper. Det kan også være i form af besøg på arbejdspladsen, hvor vi i fællesskab gennemgår kemikalierne og laver kemisk risikovurdering af produkter og processer. Hvis I har behov for at få bedre styr på jeres kemikalier, som fx rengøringsmidler, kan Arbejdsmiljø København rådgive om, hvordan det bedst gribes an.

Formålet er at sikre, at I bruger de mindst skadelige produkter, når I udfører jeres kerneopgaver – og at kemikalierne håndteres korrekt.

Rådgivningens omfang kan tilpasses jeres behov og kan både indebære en konkret gennemgang af de kemiske stoffer på arbejdspladsen eller møder med arbejdsmiljøudvalg og -grupper.

Eksempel på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Værktøjer
Arbejdsmiljø København har samlet en række værktøjer, som I selv kan bruge til at vælge de mindst farlige kemikalier og rengøringsmidler

Arbejdsmiljø København har samlet en række værktøjer, som I selv kan bruge til at vælge de mindst farlige kemikalier og rengøringsmidler

Værktøj 1: Brug Chemical Manager

Kemisk risikovurdering sker i dag bl.a. i forbindelse med kravspecificering af indkøb af bl.a. rengøringsmidler eller andre kemiske produkter – pt ved indkøb via Kvantum af produkter fra Abena og Mediq (dog ikke B-sortiment).

Faremærkede kemiske stoffer, der lægges ind i programmet Chemical Manager (tidligere Chemicontrol), bliver også risikovurderet – det er de tidligere APB’er.

I kan altså bruge data i Chemical Manager til at lave den overordnede kemiske risikovurdering  for arbejdspladsen.

Værktøj 2: Kemisk risikovurdering i jeres APV

I kan vælge selv at lave risikovurderingen som en kemisk APV. Dvs. lave en liste over jeres faremærkede kemiske stoffer, følge nedenstående beskrivelse og anvende den i den nødvendige oplæring og instruktion.

Kemisk risikovurdering (kemisk APV)

Lav selv kemisk risikovurdering i jeres APV. Læs her hvordan

En kemisk risikovurdering (kemisk APV) er en kortlægning og vurdering af jeres faremærkede kemiske stoffer. Følg nedenstående beskrivelse og anvend den i den nødvendige oplæring og instruktion.

Hvis det er nødvendigt at lave forebyggende foranstaltninger, når man arbejder med kemiske stoffer, skal der laves en skriftlig, kemisk risikovurdering. Den skal omhandle enhver risiko for sikkerhed og sundhed. Den udarbejdes af arbejdsmiljøorganisationen og følger samme systematik som den traditionelle APV. Hvis det fx vurderes, at der ved arbejdet kan ske sundhedsskadelig påvirkning, som ikke kan undgås, og problemet ikke umiddelbart kan løses, så skal problemet overføres til handlingsplanen for APV.

Risikovurderingen skal indeholde følgende elementer:

  • Jeres kemiske stoffers farlige egenskaber
  • Grad, type og varighed af udsættelsen
  • Omstændighederne ved arbejdet, herunder mængde
  • Virkningen af forebyggende foranstaltninger
  • Evt. erfaring fra arbejdsmedicinske undersøgelser
  • Arbejdstilsynets grænseværdier

 

Tjekliste til kemi- og fysiklokaler

Læs mere
Arbejdsmiljø København har her samlet relevant viden om at arbejde med kemikalier

Sund hud ved arbejde med kemikalier

Det kan være skadeligt for huden at arbejde med kemiske stoffer. Læs derfor her, hvordan I passer bedst på huden ved korrekt brug af handsker.

Læs: Handskevalg ved arbejde med kemikalier

AT-Vejledning

I denne vejledning fra Arbejdstilsynet kan I læse om de krav, der stilles til håndtering af kemikalier. Læs Arbejde med stoffer og materialer At-vejledning C.1.3, Januar 2003 (Opdateret 2019).

Henvisninger

AT’s hjemmeside kan I bl.a. læse mere om kemiske stoffer og materialer og deres påvirkning på arbejdsmiljøet samt AT’s forebyggelsesprincip STOP risikoen.

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg står bag hjemmesiden Styr på stofferne. Her kan I bl.a. finde gode værktøjer, som også kan bruges af andre brancher.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet