Header menu

Du er her

Horizontal tabs

Kemiske stoffer
- undgå skader på helbredet

Rådgivning og konsulentbistand om kemiske stoffer

Der bruges en række kemikalier på de kommunale arbejdspladser: rengøringsmidler, olie- og benzinprodukter til biler og maskiner, maling og imprægneringsmidler, kemikalier til forsøg i kemi- og fysikundervisningen osv.

Brugen af disse produkter kan give anledning til helbredsmæssige skader – enten som følge af ulykker eller som følge af lang tids udsættelse.

Det er derfor vigtigt at sikre, at I anvender de mindst farlige produkter, og at de håndteres på den rigtige måde. Det er fx vigtigt, at der tages stilling til:

 • Hvis der er faremærker på flaske/beholder, har vi så en opdateret arbejdspladsbrugsanvisning?
 • Hvor og hvordan de kemiske produkter opbevares
 • Hvordan de anvendes
 • Hvordan en eventuel ulykke håndteres.
Rådgivning
Arbejdsmiljø København rådgiver om, hvordan I sikrer, at der er styr på de kemikalier, I bruger, og hvordan I bruger dem

Rådgivningen kan være i form af møder med arbejdsmiljøudvalg eller arbejdsmiljøgrupper. Det kan også være i form af besøg på arbejdspladsen, hvor vi i fællesskab gennemgår kemikalierne. Hvis I har behov for at få bedre styr på jeres kemikalier, som fx rengøringsmidler, kan Arbejdsmiljø København rådgive om, hvordan det bedst gribes an.

Formålet er at sikre, at I bruger de mindst skadelige produkter, når I udfører jeres kerneopgaver – og at kemikalierne håndteres korrekt.

Rådgivningens omfang kan tilpasses jeres behov og kan både indebære en konkret gennemgang af de kemiske stoffer på arbejdspladsen eller møder med arbejdsmiljøudvalg og -grupper.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Værktøjer
Arbejdsmiljø København har samlet en række værktøjer, som I selv kan bruge til at vælge de mindst farlige kemikalier og rengøringsmidler

Værktøjer

 • Kemisk APV
  Brug dette værktøj som en hjælp, når I udarbejder jeres (lovpligtige) kemiske APV.
   
 • Skabelon til arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)
  I kan benytte denne skabelon, når I skal lave jeres arbejdspladsbrugsanvisninger.
   
 • ChemiControl
  I kan her finde en vejledning til brugen af programmet ChemiControl, der er en database, hvor man kan hente sikkerhedsdatablade, arbejdspladsbrugsanvisninger og etiketter.
   
 • Tjekliste til kemi- og fysiklokaler
  I kan ved hjælp af denne tjekliste gennemgå sikkerheden i kemi- og fysiklokaler.
Læs mere
Arbejdsmiljø København har her samlet relevant viden om at arbejde med kemikalier

Sund hud ved arbejde med kemikalier

Det kan være skadeligt for huden at arbejde med kemiske stoffer. Læs derfor her, hvordan I passer bedst på huden ved korrekt brug af handsker.

Læs: Handskevalg ved arbejde med kemikalier

AT-Vejledning

I denne vejledning fra Arbejdstilsynet kan I læse om de krav, der stilles til håndtering af kemikalier. Læs Arbejde med stoffer og materialer At-vejledning C.1.3, Januar 2003.

Henvisninger

Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside kan I læse mere om de forskellige typer kemikalier og deres påvirkning på arbejdsmiljøet. I kan også teste jeres viden om at arbejde med kemiske stoffer.

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg står bag hjemmesiden Styr på stofferne. Her kan I bl.a. finde gode værktøjer, som også kan bruges af andre brancher.