Header menu

Du er her

Horizontal tabs

Kemiske stoffer
Kemiske stoffer: Undgå skader på helbredet - sikker håndtering af kemiske stoffer

På arbejdspladserne i Københavns Kommune udføres ofte arbejdsprocesser, hvor der indgår kemiske stoffer; smøring af maskiner, rengøringsopgaver, reparationsarbejde, forsøg i kemi- og fysikundervisningen, osv.

Brug af kemiske stoffer kan give anledning til skader på helbredet (både akutte og kroniske). Det er derfor vigtigt at sikre, at I bruger de mindst farlige produkter, og at de håndteres forsvarligt.

Indtil 1. juni 2019 har det været et lovkrav, at der skal være arbejdspladsbrugsanvisning (APB) på farlige kemiske stoffer. Efter 1. juni 2019 er det krav ophævet, og den nye lovgivning har fokus på kemisk risikovurdering (kemisk APV), og at arbejdspladsen sikrer at alle medarbejdere, der kan blive udsat for kemikalierne, har fået tilstrækkelig oplæring og instruktion.

Krav om substitution er uændret. Det vil sige, at I altid skal overveje om arbejdsprocessen kan ændres, så de kemiske stoffer helt kan undværes, minimeres eller udskiftes med mindre farlige kemiske stoffer.

Kemiske stoffer på arbejdspladsen

Når I udfører processer eller arbejdsopgaver hvor der indgår kemiske stoffer, skal I:

 • Have en opdateret liste over de faremærkede kemiske stoffer, I anvender
 • Have sikkerhedsdatablade (SDS) på alle faremærkede kemiske stoffer
 • Risikovurdere arbejdsprocesserne ved at overveje hvilke risici der er ved at bruge kemiske stoffer.
 • Sørge for, at medarbejderne instrueres og er tilstrækkeligt oplært.

Nedenfor er links til to metoder, I kan anvende for håndtering af kemiske stoffer:


Metode 1:
Brug Chemicontrol og Kvantum som baggrund for instruktion og oplæring
 

Metode 2:
Lav selv kemisk risikovurdering i jeres APV som baggrund for jeres oplæring og instruktion


 

Vær også opmærksom på de gældende faremærker

Pr. 1. juni 2017 er det kun faremærker, som er sort/hvide med rød kant, der er gyldige. Det er ikke længere lovligt at bruge kemikalier med orange/sorte faremærker. Alle kemikalier med de gamle faremærker skal enten ommærkes eller bortskaffes.

Se eksempler på de nye faremærker her:

Nye faremærker

Rådgivning
Arbejdsmiljø København rådgiver om, hvordan I sikrer, at der er styr på de kemikalier, I bruger, og hvordan I bruger dem

Rådgivningen kan være i form af møder med arbejdsmiljøudvalg eller arbejdsmiljøgrupper. Det kan også være i form af besøg på arbejdspladsen, hvor vi i fællesskab gennemgår kemikalierne. Hvis I har behov for at få bedre styr på jeres kemikalier, som fx rengøringsmidler, kan Arbejdsmiljø København rådgive om, hvordan det bedst gribes an.

Formålet er at sikre, at I bruger de mindst skadelige produkter, når I udfører jeres kerneopgaver – og at kemikalierne håndteres korrekt.

Rådgivningens omfang kan tilpasses jeres behov og kan både indebære en konkret gennemgang af de kemiske stoffer på arbejdspladsen eller møder med arbejdsmiljøudvalg og -grupper.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Værktøjer
Arbejdsmiljø København har samlet en række værktøjer, som I selv kan bruge til at vælge de mindst farlige kemikalier og rengøringsmidler

Værktøjer

 • ChemiControl
  I kan her finde en vejledning til brugen af programmet ChemiControl, der er en database, hvor man kan hente sikkerhedsdatablade, arbejdspladsbrugsanvisninger og etiketter.
   
 • Tjekliste til kemi- og fysiklokaler
  I kan ved hjælp af denne tjekliste gennemgå sikkerheden i kemi- og fysiklokaler.
Læs mere
Arbejdsmiljø København har her samlet relevant viden om at arbejde med kemikalier

Sund hud ved arbejde med kemikalier

Det kan være skadeligt for huden at arbejde med kemiske stoffer. Læs derfor her, hvordan I passer bedst på huden ved korrekt brug af handsker.

Læs: Handskevalg ved arbejde med kemikalier

AT-Vejledning

I denne vejledning fra Arbejdstilsynet kan I læse om de krav, der stilles til håndtering af kemikalier. Læs Arbejde med stoffer og materialer At-vejledning C.1.3, Januar 2003 (Opdateret 2019).

Henvisninger

Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside kan I læse mere om de forskellige typer kemikalier og deres påvirkning på arbejdsmiljøet. I kan også teste jeres viden om at arbejde med kemiske stoffer.

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg står bag hjemmesiden Styr på stofferne. Her kan I bl.a. finde gode værktøjer, som også kan bruges af andre brancher.