Header menu

Horizontal tabs

Konflikthåndtering
- forebyg og håndter interne konflikter på arbejdspladsen

Rådgivning og konsulentbistand om konflikthåndtering

Moderne arbejdspladser er præget af kompleksitet, konstante forandringer og uforudsigelighed.

Opgaver, aftaler og relationer ændrer sig hurtigt. Det giver særlige udfordringer med at koordinere forventninger til og forståelser af, hvordan opgaverne bedst løses, og hvordan der bedst samarbejdes.

Konflikter mellem ansatte kan få frit spil og komme til at trække energi væk fra opgaveløsningen, derfor er det vigtigt at reagere så hurtigt som muligt, når konflikter opstår eller er ved at opstå.

Rådgivning
Arbejdsmiljø København kan hjælpe jer med at forebygge, at uenigheder og forskelligheder udvikler sig til konflikter.

Arbejdsmiljø Københavns konsulenter hjælper med at håndtere konfliktfyldte situationer eller samarbejdsrelationer gennem rådgivning og processer for ledelsen, for hele arbejdspladsen eller mellem enkelte personer. Måske ved I, at der venter nogle udfordringer foran jer, som kan give spændinger i personalegruppen. Eller måske oplever I allerede, at det ulmer, at bølgerne kan gå højt, og at trivslen er truet. I begge tilfælde kan Arbejdsmiljø København rådgive jer – både i forhold til hvordan I undgår konflikter og i forhold til, hvordan I kan håndtere konflikterne, hvis de skulle opstå.

Hjælpen skræddersys altid til den enkelte arbejdsplads, så den passer til den situation og de behov, der eksisterer det enkelte sted og hos de involverede personer. 

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Værktøjer
Det kan være svært for arbejdspladsen selv at løse konflikterne, men der er mange måder, hvorpå I selv kan arbejde med at forebyggelse.

Arbejdsmiljø København har udviklet en række værktøjer på baggrund af vores erfaringer, som I selv kan bruge til at forebygge konflikter på arbejdspladsen. Værktøjerne er beskrevet, så I selv kan anvende dem, men det er også en mulighed at få en konsulent fra Arbejdsmiljø København til at facilitere dialogerne.

  • Forebyggelse i fredstid
    En metode hvor hele personalegruppen bliver involveret i at finde såvel jeres sårbarheder som jeres modstandskraft overfor konflikter.
     
  • Nye billeder på det fremtidige samarbejde 
    En metode fra Arbejdsmiljø Københavns materiale om samarbejde og trivsel på arbejdspladsen. Brug metoden til at give ny inspiration og skabe dialog omkring, hvad medarbejderne håber og ønsker for nye samarbejdsrelationer.
Læs mere
Ønsker I at vide mere om, hvad en konflikt er, eller hvordan konflikter optrappes og nedtrappes? Arbejdsmiljø København har viden om emnet

Definition på konflikt

Bliv lidt klogere på, hvad der kendetegner en konflikt.

Læs: Hvad er en konflikt?

Konflikters væsen - konflikttrappen

Få indblik i, hvordan en konflikt udvikler sig og optrappes. På denne baggrund kan I få ideer til, hvordan man kan nedtrappe eller afspænde en konfliktsituation.

Læs: Konflikters væsen - konflikttrappen

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet