Header menu

Horizontal tabs

Krænkende adfærd, mobning og seksuel chikane
Forebyg krænkende adfærd med stærke, tillidsfulde og trygge arbejdsfællesskaber

I Københavns Kommune accepterer vi ikke krænkende adfærd på arbejdspladsen. Alle ansatte skal behandles med respekt og værdighed. Det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde. Derfor skal alle arbejdspladser arbejde målrettet og systematisk med at forebygge, at ansatte udsættes for krænkende adfærd både i og udenfor arbejdstiden.

Krænkende adfærd mellem ansatte, herunder mobning og seksuel chikane, kan have store konsekvenser, både for den enkelte og for hele arbejdspladsen. Alle har derfor et ansvar for at gøre opmærksom på, hvis det forekommer og generelt at medvirke til en professionel og ordentlig omgangstone. Ledelsen har et særligt ansvar for at gå forrest og sikre, at oplevelser med mobning og seksuel chikane bliver taget alvorligt og håndteret.

Krænkende adfærd dækker over flere former for adfærd, der kan forekomme mellem ansatte på en arbejdsplads, herunder vold, trusler, chikane, seksuel chikane, mobning og diskriminerende adfærd. Adfærden kan også foregå digitalt fx på sms, mail eller sociale medier.

Oplevelser af krænkende adfærd kan være forbundet med tabuer og skam, og kan derfor være vanskelige at italesætte. Arbejdspladsen kan med fordel arbejde med at skabe et stærkt og psykologisk sikkert arbejdsfællesskab, så ansatte tør ytre sig og tale åbent om det, som er svært. Når tabuerne først er blevet italesat, er der mulighed for, at I kan imødekomme og arbejde med dem.

Rådgivning
Modtag rådgivning og støtte, hvis I ønsker at arbejde med mobning, seksuel chikane eller andre former for krænkende adfærd mellem ansatte

Kontakt Arbejdsmiljø København, hvis I har brug for hjælp i sager om krænkende adfærd i det interne samarbejde herunder mobning og seksuel chikane - uanset om I sidder med en konkret sag eller med resultaterne af en anonym trivselsundersøgelse, APV eller lignende. Vores konsulentbistand tilpasses netop jeres arbejdsplads udfordringer og behov, og den er målrettet såvel individer, grupper, ledelse, MED/arbejdsmiljøudvalg eller hele arbejdspladsen. 

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Værktøjer
I kan, som arbejdsplads, selv være med til at forebygge, at krænkende adfærd opstår

Som leder har man pligt til at sikre sine ansatte mod krænkende adfærd, særligt mobning og seksuel chikane. Det betyder, at den enkelte arbejdsplads, i det løbende APV-arbejde, skal arbejde målrettet og systematisk på at forebygge krænkende adfærd i det interne samarbejde.

Forebyggelse handler grundlæggende om at udvikle en sund og tryg arbejdspladskultur og tage ansvar for at bidrage til gode samarbejdsrelationer og en respektfuld omgangstone. Ved at fremme åben dialog, kan I være med til at skabe en åben, tryg og tillidsfuld arbejdspladskultur. Derudover er det vigtigt vedvarende at være særlig opmærksom på, hvordan ændringer på arbejdspladsen påvirker arbejdspladskulturen.

Værktøjerne nedenfor er metoder til, hvordan I kan arbejde forebyggende. I kan selv benytte metoderne, eller I kan få en konsulent fra Arbejdsmiljø København til at facilitere dem.

Læs mere
Ønsker I at vide mere om krænkende adfærd, mobning og seksuel chikane i interne samarbejder, så læs med her

Fakta om krænkende adfærd, mobning og seksuel chikane mellem ansatte 

Læs mere om hvordan krænkende adfærd defineres, hvad årsagerne hertil kan være, og hvad der ligger bag begreberne mobning, seksuel chikane m.fl.

Henvisninger 

Vil du vide mere om krænkende adfærd, mobning og seksuel chikane det interne samarbejde, så har vi samlet en række gode links og henvisninger.Find fx Arbejdstilsynets vejledning og Københavns Kommunes politik og retningslinjer på området. 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet