Header menu

Kurser

Velkommen til vores kursuskatalog

Her finder I alle igangværende og fremtidige planlagte arrangementer.

Har du spørgsmål i forbindelse med kurserne, er du velkommen til at kontakte vores kursusadministration på e-mail: kursus@amk.kk.dk eller ringe til os på telefon 33 66 57 66.

Hold jer opdaterede med kurser og andre tilbud ved at tilmelde jer vores nyhedsbrev Arbejdsmiljøbrevet


Arbejdsmiljøuddannelsen

Lovpligtigt kursus for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationer

Arbejdsmiljøuddannelsen er for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere fra arbejdsmiljøgrupper på Københavns Kommunes arbejdspladser

Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøgruppens arbejde. Uddannelsen skal sikre, at kursisterne får den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage arbejdsmiljøorganisationens opgaver, og at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde.

Arbejdsmiljøuddannelsen - digitalt fremmøde via Teams

Vi tilbyder midlertidigt mulighed for at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen digitalt på et særskilt hold via Microsoft Teams. Her gives kursusbeviset ved registreret deltagelse i samtlige 22 timer samt gennemførelse af en hjemmeopgave. Find kurset og tilmeld jer "Arbejdsmiljøuddannelsen - Digitalt fremmøde" på listen herunder:

Hvis du er fra SUF, BUF og SOF – se link for tilmelding her:

SUF arbejdsmiljøuddannelse

BUF arbejdsmiljøuddannelse

SOF arbejdsmiljøuddannelse

Alle andre forvaltninger (TMF, ØKF, KFF, BIF) kan tilmelde sig her:

Find nye datoer i Plan2Learn


Invitation til morgenmøder med ny viden og værktøjer til Når borgerkontakten udfordrer

 

Er du arbejdsmiljøkoordinator, arbejdsmiljøansvarlig, HR-partner eller på anden måde involveret i at klæde din arbejdsplads på til at forebygge og håndtere udfordrende borgerkontakt, inviteres du til en række morgenmøder med den nyeste viden og værktøjer fra Arbejdsmiljø København.

Skab digital læring i konflikthåndtering og kollegial støtte d. 16. november 2021

Læs mere og tilmelde dig HER

Find de gode greb i udfordrende borgerkontakt – Trappen d. 23. november 2021

Læs mere og tilmeld dig HER

Krænkende adfærd – skab dialog og få styr på jeres lokale retningslinjer d. 30. november 2021

Læs mere og tilmed dig HER

 

Morgenmøderne er en del af Arbejdsmiljø Københavns kampagne Når borgerkontakten udfordrer 2020/2021 har fokus på at forebygge og håndtere, når borgerkontakten er udfordret og belaster arbejdsmiljøet. Du kan læse mere om kampagnen her.

Morgenmøderne varer 1½ time fra kl. 8.30-10, de er gratis og afholdes i Hovedkassen på København Kommunes Rådhus.


Kom i hus med sygefraværsopgaven: Find balancen mellem empati og handlekraft

Temadag for ledere om at håndtere vanskelige fraværsforløb

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan du bedst navigerer, når fraværsforløb går hen og bliver vanskelige?

Tirsdag den 30. november 2021 kl. 9:00-16 på Arbejdsmiljø København
Tilmeld jer her

 


Kom i hus med fraværsopgaven i Trio og MED

Temadag for AMR, TR og leder, som ønsker at blive endnu bedre til at arbejde med fravær og fastholdelse.

Bliv klarere på rollerne og opgaverne i den fælles opgave, trio/MED har med at forebygge og håndtere fravær.

Mandag den 1. november 2021 kl. 9:00-15:30 på Arbejdsmiljø København
Tilmeld jer her

Onsdag den 8. december 2021 kl. 9:00-15:30 på Arbejdsmiljø København
Tilmeld jer her

 


Strategisk indsats mod stress i Københavns Kommune

Arbejdsmiljø København udbyder kurser og workshops, som giver jer redskaber til at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen. Det sker som en del af P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune.

Find kurser og workshops her


Uddannelse af forflytningsvejledere (SUF)

Et løft til arbejdspladsen

Uddannelse for ansatte, som er blevet valgt til at være forflytningsvejleder for deres gruppe i hjemmeplejen og på plejehjem i SUF, hvor en forflytningsvejlederordning allerede er indført.

Tilmeld jer her


Tovholderuddannelsen - Træning i Arbejdstiden (SUF)

Gode tovholdere er uundværlige, når det gælder træning på arbejdspladsen

Den 3 dages uddannelse er for både ledere og medarbejdere i SUF, der skal virke som ankermænd for kollegagruppen, når arbejdspladsen skal indføre træning i arbejdstiden.

Nye datoer meldes ud senere


Inspirationsworkshop for træningstovholdere (SUF)

Kom på en inspirationseftermiddag, hvor vi træningstovholdere for Træning i arbejdstiden erfaringsdeler og giver hinanden ny inspiration.

Nye datoer meldes ud senere


Kursus for nøglepersoner – alkohol og rusmidler

For ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Kunne du tænke dig at være med til at håndtere problemer med alkohol og rusmidler på arbejdspladsen ?

Så har du nu chancen for at deltage i Arbejdsmiljø Københavns nøglepersonuddannelse.

Kurset henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og TR'ere.

Nye datoer meldes ud senere


Bliv super til ergonomi (BUF)

Pas på jer selv - mens I passer børn

Er du pædagog eller medhjælper ansat i en vuggestue i Københavns Kommune, og kunne du tænke dig en større viden om, hvordan du og dine kolleger passer på jer selv, mens I passer børn? Så bliv superbruger i ergonomi.

3 dages uddannelse der  primært henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, men også til medarbejdere som brænder for området.

Nye datoer meldes ud senere

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet