Header menu

Kurser

Velkommen til kursuskataloget

Her finder du alle igangværende og fremtidige arrangementer.

Har du spørgsmål i forbindelse med kurserne, er du velkommen til at kontakte vores kursusadministration på e-mail: kursus@amk.kk.dk eller ringe til os på telefon 33 66 57 66.

Tilmeld dig Arbejdsmiljøbrevet og bliv opdateret på kurser og andre tilbud


Arbejdsmiljøuddannelsen

Lovpligtigt kursus for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationer

Et kursus for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere fra arbejdsmiljøgrupper på Københavns Kommunes arbejdspladser.

Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøgruppens arbejde. Uddannelsen skal sikre, at kursisterne får den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage arbejdsmiljøorganisationens opgaver, og at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde.

Se forvaltning og link for tilmelding:

SUF arbejdsmiljøuddannelse

BUF arbejdsmiljøuddannelse

SOF arbejdsmiljøuddannelse

TMF, ØKF, KFF, BIF kan tilmelde sig her.


Kom i hus med fraværsopgaven: Find balancen mellem empati og handlekraft

Temadag for ledere om at håndtere vanskelige fraværsforløb

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan du bedst navigerer, når fraværsforløb går hen og bliver vanskelige?

Tilmeld dig her


Kom i hus med fraværsopgaven i Trio og MED

Temadag for AMR, TR og leder, som ønsker at blive endnu bedre til at arbejde med fravær og fastholdelse.

Bliv klarere på rollerne og opgaverne i den fælles opgave, trio/MED har med at forebygge og håndtere fravær.

Tilmeld dig her


PS-kursus: Supplerende arbejdsmiljøuddannelse: Forebyggelse af stress i organisationen

For ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgruppen

Hvordan kan I som arbejdsmiljøgruppe arbejde med at reducere stress gennem organisatoriske tiltag? Det sætter vi fokus på i dette supplement til arbejdsmiljøuddannelsen.

Læs mere og tilmeld dig her


PS-kursus: Forebyg og håndtér stress hos dine medarbejdere og dig selv

For ledere med personaleansvar

Få mulighed for at reflektere over din egen rolle som leder, når vi sætter fokus på ledelse som forebygger psykisk overbelastning og stress samt styrker opgaveløsning og balance. Efter kurset har du mulighed for at få ledersparring på de konkrete udfordringer, du står med.

Læs mere og tilmeld dig her


PS-kursus: Hjælp dine medarbejdere godt tilbage efter stress

For ledere med personaleansvar

Bliv opdateret på viden om stress, præsenteret for nyttige redskaber og få mulighed for at drøfte og dele erfaringer med lederkolleger, når vi sætter fokus på tilbagevendelsesplaner og stressrelateret fravær.

Læs mere og tilmeld dig her


Uddannelse af forflytningsvejledere (SUF)

Et løft til arbejdspladsen

Uddannelse for ansatte, som er blevet valgt til at være forflytningsvejleder for deres gruppe i hjemmeplejen og på plejehjem i SUF, hvor en forflytningsvejlederordning allerede er indført.

Tilmeld dig her


Grundkursus i forflytningsteknik – 2 dage

Få praktisk træning i grundlæggende forflytningsteknik og anvendelse af arbejdsredskaber som ny i jobbet eller få flere kompetencer til at udføre mindre belastende forflytninger hos borgerne og for dig selv.

Kurset er for medarbejdere i SUF

Tilmeld dig her


Når på- og afklædning af borgeren er en belastning

For medarbejdere i SUF

Afprøv og få nye teknikker til at nedsætte de fysiske belastninger i påklædningssituationer. Dagen vil være præget af praktisk afprøvning, erfaringsudveksling og dialog. 

Læs mere og tilmeld dig her


Træningstovholderuddannelsen – Træning i Arbejdstiden (SUF)

Gode træningstovholdere er uundværlige, når det gælder træning på arbejdspladsen

1,5 dages uddannelse for medarbejdere eller ledere, der ønsker at blive træningstovholdere for kollegagruppen i forbindelse med Træning i Arbejdstiden (kun for ansatte i SUF).

  • Hold 1: 19. september 8.30-15 og 27. oktober 12.30-15
  • Hold 2: 9. november 8.30-15.00 og 12. december 12-15
  • Hold 3: 5. december 08.30-15 og 9. januar 12-15

Læs mere og tilmeld dig her


Kursus for nøglepersoner – alkohol og rusmidler

For ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Kunne du tænke dig at være med til at håndtere problemer med alkohol og rusmidler på arbejdspladsen ?

Så har du mulighed for at deltage i Arbejdsmiljø Københavns nøglepersonuddannelse.

Kurset henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og TR'ere.

Nye datoer meldes ud senere


Bliv super til ergonomi (BUF)

Pas på jer selv - mens I passer børn

Er du pædagog eller medhjælper ansat i en vuggestue i Københavns Kommune, og kunne du tænke dig en større viden om, hvordan du og dine kolleger passer på jer selv, mens I passer børn? Så bliv superbruger i ergonomi.

2-dages uddannelse, der primært henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, men også til medarbejdere som brænder for området.

Nye datoer meldes ud senere

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet