Header menu

Horizontal tabs

Løft og arbejdsteknik
- pas på jer selv, mens I passer jeres arbejde

Rådgivning og konsulentbidrag om løft og arbejdsteknik

Der er jobs, som kræver at medarbejderne løfter, skubber, trækker og arbejder i akavede arbejdsstillinger mange gange i løbet af deres arbejdsdag. Det er fx pædagogen i vuggestuen, der løfter børn op og ned fra pusleborde eller bærer børnene, når de modtager dem fra forældrenes favn. Det gælder også gårdmanden, der bruger mange timer om ugen på at feje, skovle grus eller klippe høje hække.

Forkerte arbejdsredskaber og -metoder kan betyde, at I slider på kroppen og får fysiske gener. Det er derfor vigtigt, at I arbejder med jeres arbejdsteknik, så I sikrer et godt fysisk arbejdsmiljø. Gevinsterne kan være øget arbejdsglæde, færre sygedage og forebyggelse af nedslidning og smerter.

Rådgivning
Hvordan minimerer I belastninger ved fysisk arbejde?

Arbejdsmiljø København kan hjælpe jer med at mindske belastningerne ved det hårde fysiske arbejde. Med udgangspunkt i jeres arbejdsopgaver analyserer vi belastningerne, og sammen med jer finder vi løsninger, som passer ind i jeres arbejdsgang. Typisk vil løsningerne findes ved at ændre på arbejdsredskaber, organisering af arbejdet, arbejdsteknik, vaner og holdninger mv. Vi kan også tilbyde at komme og undervise i forskellige emner inden for ergonomi.

Rådgivningen tilpasses jeres arbejdsplads og kan variere fra korte inspirationsoplæg til længere procesforløb alt efter behov.

Arbejdsmiljø Københavns fysio- eller ergoterapeuter kan besøge jer på arbejdspladsen, og rådgive direkte om jeres arbejdsopgaver. Vi kan hjælpe jer med at undersøge, hvor belastningerne er, og hvordan I kan løse problemerne med andre arbejdsredskaber og -metoder. I nogle tilfælde kan der være behov for at sætte gang i fysisk træning for at få indarbejdet gode arbejdsbevægelser og -rutiner.

Hvordan I bruger jeres krop på arbejdet, er ofte tæt forbundet med jeres holdninger på arbejdspladsen. Plejer I fx at løfte børnene, eller skal de selv lære at gå op ad trappen? Eller er det Tarzan, der lægger normen for, hvor meget man kan løfte? Det er ofte vigtigt at få en åben dialog om, hvilke værdier og holdninger der skal ligge til grund for udførelse af arbejdet.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Værktøjer
Få styr på ergonomien

Arbejdsmiljø København har samlet nogle værktøjer, så I også selv kan sætte fokus på jeres fysiske arbejdsmiljø. Med værktøjerne kommer i systematisk hele vejen rundt om problematikkerne ved overbelastende arbejde og danner grundlag for målrettede handlingsplaner.

I kan også selv arbejde med at forbedre jeres arbejdsteknik og jeres fysiske arbejdsmiljø generelt. Metoderne kan sætte ergonomi på dagsordenen og danne grundlaget for en dialog om jeres arbejdsredskaber, rutiner og problemer. De kan skabe rammen om udvikling af løsningsforslag og give inspiration til, hvordan I kan gribe situationen an.

  • Forebyggelsesblomsten
    Med denne metode kommer I hele vejen rundt om ergonomiproblematikkerne på jeres arbejdsplads. Metoden kan bruges til at igangsætte en dialog om jeres fysiske arbejdsmiljø, så I finder ud af, hvor der er behov for forbedringer.
Læs mere
- om hvordan I kan mindske belastningerne ved arbejde

Rengøring

På en særlig temaside har vi samlet viden og gode råd om arbejdsmiljø til jer, der arbejder med rengøring.

Læs mere om: Rengøring

Løft fornuftigt

Arbejdsmiljø København har skrevet en artikel om, hvordan I tager hensyn til kroppen, når I løfter. I kan læse, hvilke ting I kan skrue på i arbejdets udførelse og organisering, og få 8 gode råd med på vejen.

Læs: Løft fornuftigt

 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet