Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Horizontal tabs

Mobning og seksuel chikane
- skab en mobbefri kultur med åben dialog

Rådgivning og konsulentbistand om mobning og seksuel chikane

[Siden er under revision i forbindelse med vedtagelsen af Københavns Kommunes nye politik og retningslinjer vedr. vold, trusler, chikane, seksuel chikane, mobning mv. (krænkende adfærd) på arbejdspladsen anno 2020.]   

Mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen kan have langvarige psykiske konsekvenser for den, der bliver mobbet eller chikaneret. Derudover kan mobning sætte et negativt præg på omgangstonen, stemningen og tilliden på hele arbejdspladsen.

En mobbefri kultur kan modsat fremme det mentale og sociale overskud i gruppen, så energien kan fokuseres på kerneopgaven. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, om mobning forekommer og i så fald sætte hurtigt ind.

Rådgivning
Arbejdsmiljø København tilbyder rådgivning, hvis I ønsker at arbejde med mobning eller seksuel chikane.

[Siden er under revision i forbindelse med vedtagelsen af Københavns Kommunes nye politik og retningslinjer vedr. vold, trusler, chikane, seksuel chikane, mobning mv. (krænkende adfærd) på arbejdspladsen anno 2020.]   

Kontakt Arbejdsmiljø København, hvis I har brug for hjælp i sager om mobning og seksuel chikane - uanset om I sidder med konkrete anklager eller med resultaterne af en anonym trivselsundersøgelse, APV eller lignende. Vores konsulentbistand tilpasses netop jeres arbejdsplads udfordringer og behov, og den er målrettet såvel individer, grupper, ledelse, MED/arbejdsmiljøudvalg eller hele arbejdspladsen.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Værktøjer
I kan, som arbejdsplads, selv kan være med til at forebygge, at mobning og chikane opstår.

[Siden er under revision i forbindelse med vedtagelsen af Københavns Kommunes nye politik og retningslinjer vedr. vold, trusler, chikane, seksuel chikane, mobning mv. (krænkende adfærd) på arbejdspladsen anno 2020.]   

Ved at fremme en åben dialog, kan I være med til at skabe en tillidsfuld og anerkendende kultur. En arbejdsplads kan selv gøre meget for at forebygge og undgå mobning og chikane. Udgangspunktet er et løbende arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, så der bliver taget hånd om eventuelle problemstillinger, og så der skabes en åben, tryg og tillidsfuld arbejdspladskultur. Derudover er det vigtigt vedvarende at være særlig opmærksom på, hvordan ændringer på arbejdspladsen påvirker de involverede parter.

Metoderne nedenfor er eksempler på, hvordan I kan arbejde forebyggende med mobning. I kan selv benytte metoderne, eller I kan få en konsulent fra Arbejdsmiljø København til at facilitere dem.

 • Forebyggelse i fredstid
  En metode som inviterer hele personalegruppen til at finde arbejdspladsens modstandskraft og sårbarheder overfor mobning og konflikter.
   
 • Lav en politik mod mobning og seksuel chikane
  En måde at arbejde forebyggende med mobning og seksuel chikane. En politik kan ligeledes anvendes i praksis som et redskab til at tage hånd om mobningen. Politikken laves i samarbejde mellem ledelse og MED/ arbejdsmiljøudvalg.

Materiale om håndtering af mobning

Arbejdsmiljø København har samlet råd og anbefalinger til hvad man gør hvis trivsels-undersøgelsen, APV’en eller andre forhold peger i retning af, at der foregår mobning på arbejdspladsen.

I pjecen findes beskrivelser af, hvad man kan gøre i tilfælde af:

 • Mobning mellem kolleger
 • Mistanke om at kollegial mobning finder sted
 • Tydelige beviser på at kollegial mobning foregår
 • Mobning/chikane fra en leder til medarbejder

Pjecen kan rekvireres ved henvendelse til amk@amk.kk.dk

Læs mere
Ønsker I at vide mere om, hvad mobning og chikane er, så har vi samlet definitioner, gode links samt henvisninger til relevant litteratur.

[Siden er under revision i forbindelse med vedtagelsen af Københavns Kommunes nye politik og retningslinjer vedr. vold, trusler, chikane, seksuel chikane, mobning mv. (krænkende adfærd) på arbejdspladsen anno 2020.]   

Arbejdsmiljø København har samlet viden om mobning og seksuel chikane. Find f.eks. Arbejdstilsynets vejledning og Københavns Kommunes politik og retningslinjer på området.

Fakta om mobning og seksuel chikane

Læs mere om hvordan mobning defineres, hvad årsagerne til mobning kan være, og hvad der ligger i begrebet ”seksuel chikane”.

Læs mere

Henvisninger

Vil du vide mere om mobning og chikane, så har vi samlet en række gode links og henvisninger til litteratur. Find fx Arbejdstilsynets vejledning og Københavns Kommunes politik og retningslinjer på området.

Læs: Henvisninger

Materiale om håndtering af mobning

Arbejdsmiljø København har samlet råd og anbefalinger til hvad man gør hvis trivsels-undersøgelsen, APV’en eller andre forhold peger i retning af, at der foregår mobning på arbejdspladsen.

I pjecen findes beskrivelser af, hvad man kan gøre i tilfælde af:

 • Mobning mellem kolleger
 • Mistanke om at kollegial mobning finder sted
 • Tydelige beviser på at kollegial mobning foregår
 • Mobning/chikane fra en leder til medarbejder

Pjecen kan rekvireres ved henvendelse til amk@amk.kk.dk

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet