Header menu

Nyheder

Oplever du eller din ansat fysiske udfordringer i forbindelse med arbejdet? Så kan et gruppeforløb hos fys’erne i Tidlig Indsats hjælpe.
Vil du være med til at sætte en ambitiøs dagsorden for udviklingen af arbejdsmiljøet på Danmarks største arbejdsplads? Så læs mere her.
Om vores seneste projekt 'SKISA', om Træning i arbejdstiden, om arbejdsulykker blandt unge og om efterårets lederkurser.
Unge og nyansatte er nogle af de medarbejdere, der er mest udsat for arbejdsulykker. Ny kampagne skal sikre et godt og sundt arbejdsmiljø.
Træning i Arbejdstiden er et fast holdepunkt for medarbejderne på Ørestaden plejecenter. Vi var med til fredagens fællestræning.
Stress i organisationen skal forebygges og håndteres, når det brænder på. Men hvordan? Læs mere om efterårets kurser for ledere og AMR.
Projektet ’SKISA’ sætter spot på arbejdsfællesskabet og arbejdsmiljøet blandt kommunens dagplejere. Læs mere og bestil kataloget her.
I ugen op til elevernes første skoledag var lærer- og pædagoggruppen på Kalvebod Fælled Skole på workshop i styrket forældrekontakt.
Fællestræning i arbejdstiden kan være svært at få sat skub i. Arbejdsmiljø København står klar med hjælp og inspiration til at holde fast.
Vi har besøgt Haandværkerforeningens plejehjem. Læs her, hvad den fælles træning gør for både fysikken, fællesskabet og det gode humør.
Om årets arbejdsmiljøpris, om at komme godt igennem et langt sygdomsforløb efter Corona og om Fleksibelt Arbejde
I samarbejde med Arbejdsmiljø København har KFF og KEID haft fokus på fleksibelt arbejde. Læs, hvad arbejdspladserne har lært af projektet.
Vi har mødt tre nyudlærte arbejdsmiljørepræsentanter. Hvad har de lært på AMR-uddannelsen? Og hvad er et godt arbejdsmiljø?
Arbejder du indenfor velfærdsområdet? Så kan du deltage i en 4 timers workshop med fokus på fastholdelse af medarbejdere.
Er du nuværende eller tidligere ansat indenfor velfærdsfagene i Københavns Kommune? Så er det vigtigt, du deltager i undersøgelsen.
Sammen med Arbejdsmiljø København har ØKF styrket arbejdsfællesskabet i hele forvaltningen. Indsatsen blev nomineret til en pris.
Corona har påvirket kommunens arbejdspladser. Hos Idrætsprojektet har tæt dialog, tålmodighed og samtaler i Tidlig Indsats været vejen frem.
Om at tackle bekymringer om Ukraine, om at komme i gang igen efter Corona, og om hvorfor krænkende adfærd er en arbejdsulykke.
I kølvandet på Corona har psykologerne i Tidlig Indsats stadig samtaler med en del medarbejdere, der er sygemeldt pga. Corona-senfølger.
Frygt og bekymringer har indflydelse på vores hverdag – og dermed også vores arbejdsdag. Få gode råd til at tackle bekymringer på jobbet.
Hjælp med at afdække eventuel sexistisk kultur og adfærd på arbejdspladserne i Københavns Kommune. Sidste frist er onsdag den 30. marts.
Træn med din kollega hver dag kl. 11 via Teams. Live træningen fortsætter marts måned ud - til stor glæde for fysioterapeuterne i AMK.
Har du skiftende arbejdssteder, og arbejder du ind imellem også hjemmefra, så er de nye skærmregler relevante for dig. Læs mere her.
Det skal være trygt at gå på arbejde. Derfor skal du huske at indberette vold og krænkende adfærd som en arbejdsskade. Læs her hvorfor.
Bliv klædt på til at håndtere og forebygge fravær, psykisk mistrivsel og stress på arbejdspladsen. Nu er der åbent for tilmeldinger.
Nu er det slut med coronapasset, og mange af os kan vende tilbage til arbejdspladsen og -fællesskabet. Men hvad betyder det ellers?
Træn med hver dag kl. 11, når fysioterapeuter fra Arbejdsmiljø København går live på Teams.
Om gruppeforløb, konflikthåndtering og en anderledes tilgang til smerter på jobbet
Nu tilbyder Tidlig Indsats både gruppeforløb til medarbejdere med fysiske udfordringer og psykiske belastninger
Du kan gøre en stor forskel og tage det værste tryk, når din kollega har oplevet en udfordrende kontakt med en borger.
Nu kan du tilmelde dig P.S. – Indsats for Psykisk Sundheds kurser i foråret
Sygemeldinger grundet smerter koster Danmark mere end 18 mil. om året. Nu sætter vi fokus på dialog og vidensdeling som middel mod smerter
Nyt tilbud til medarbejdere, der er i farezonen for at udvikle alvorlig stress.
Velkommen til Tidlig Indsats - et tilbud til medarbejdere og ledere i Københavns Kommune ved fravær og mistrivsel
Om konflikthåndtering, arbejde under omskiftelige vilkår og enheden EFAH
Selvom det er gået godt med at tilpasse vores rådgivning og services under corona, er det også rart at møde hinanden fysisk igen
Fire medarbejdere fra Københavns Kommune deler deres oplevelser af, hvordan deres arbejde er blevet påvirket af corona-nedlukningen
Arbejdsmiljø København og Børne- og Ungdomsforvaltningen har sammen udviklet Konflikthåndteringsmetoden - den skal nu tages i brug
Har du oplevet eller været vidne til krænkelser af seksuel karakter? I Arbejdsmiljø København kan du anonymt få rådgivning og støtte
Fredag d. 2. juli sender Arbejdsmiljø Københavns Live trænings-instruktører for sidste gang live
Live træning er en succes i Københavns Kommune med mellem 100-200 deltagere til den daglige træning
En femtedel af København Kommunes ansatte har i længere perioder været hjemsendt under COVID-19
Om reboarding, hjemmearbejde, Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme og Arbejdsmiljøkonferencen AM:2021
Kan det hybride arbejdsliv, free-seating og reboarding forenes med fysisk trivsel? Ja – hvis det gøres klogt
Fra 14. april 2021 kan ansatte i Københavns Kommune henvende sig anonymt, hvis de oplever eller er vidne til seksuel chikane eller sexisme
Om vores erfaringer med psykologhjælp på afstand, nye initiativer på arbejdsmiljøområdet og med redskaber til en hverdag med corona
Lyt til podcasts fra Arbejdsmiljø København. Vi tager løbende emner op om arbejdsmiljøarbejdet i KK
Politikere og myndigheder bringer nye initiativer i spil. Det har betydning for arbejdsmiljøet på kommunens arbejdspladser
Arbejdsgangen i Tidlig Indsats har ændret sig. Men det giver stadig mening at ”se” en psykolog, selvom det nu er via skærm eller telefon
Ømme skuldre og musearme. Hjemmearbejdet kan mærkes i kroppen, og derfor er der også flere, der tilmelder sig AMK's livetræning på Teams
Få konkrete bud på, hvad I kan gøre for at holde liv i kollegafællesskabet, mens vi venter - og giv bidrag til en fælles idébank
"Selvom smerter og gener opleves af den enkelte, skal håndteringen ligge hos arbejdspladsen og i fællesskabet."
Konsekvenserne ved stressede og stresssygemeldte medarbejdere lægger pres på danske arbejdspladser. Det stiller krav til lederne.
Arbejdsmiljø København har fået succes med live træning til alle medarbejdere i Københavns Kommune, og stadig flere kommer med.
Med 16 år bag sig som chef i en række statslige og regionale enheder, bringer Annemette Hammer stor ledelseserfaring med sig
Stort tillykke skal det lyde her fra Arbejdsmiljø Københavns kontaktpersoner og projektleder på indsatsen
Som nattevagt i Københavns Kommune har du mulighed for at få en helbredsundersøgelse hos en læge i Arbejdsmiljø København. Tilmeld dig nu

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet