Header menu

Du er her

Om os

Hvem er vi?

Arbejdsmiljø København er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv.

Vi tilbyder rådgivning om alle emner inden for arbejdsmiljø.

Læs Arbejdsmiljø Københavns mission/vision

Vi er ca. 60 medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Find kontaktoplysninger på bestemte medarbejdere i medarbejderoversigten.

Hvem kan bruge os?

Vores rådgivning henvender sig både til arbejdspladser, ledere og ledergrupper, medarbejdere samt arbejdsmiljø-/MED-organisationen i Københavns Kommune.

Arbejdsmiljø København er autoriseret som arbejdsmiljørådgiver.

Hvad rådgiver vi om?

Vi rådgiver indenfor alle områder af arbejdsmiljø:

  • Fysisk og ergonomisk arbejdsmiljøarbejde
  • Ledelse
  • Organisationskultur, -udvikling og forandringsprocesser
  • Stress og trivsel
  • Sundhedsfremme i arbejdslivet
  • Sygefravær på arbejdspladsen
  • Systematisk arbejdsmiljøarbejde

Tidlig Indsats/SYFO er en del af Arbejdsmiljø København. Her tilbydes individuel støtte til medarbejdere og ledere, når der er fravær og udfordringer i arbejdslivet. Læs mere om Tidlig Indsats/SYFO

Hvordan gør vi?

Arbejdsmiljø Københavns rådgivning hviler på et stærkt fagligt fundament og et stort kendskab til arbejdspladserne og arbejdsopgaverne i Københavns Kommune. Læs mere om Grundlag for rådgivning

Folder om Arbejdsmiljø København

Læs om Arbejdsmiljø Københavns forskellige tilbud til arbejdspladserne i Københavns Kommune. Få folderen tilsendt med posten ved at skrive en mail til amk@amk.kk.dk eller download folderen.