Header menu

Horizontal tabs

Påbud
Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Arbejdsmiljø København er autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Det betyder, at vi er godkendt af Arbejdstilsynet til at give autoriseret rådgivning inden for alle Arbejdstilsynets fem arbejdsmiljøområder: Det ergonomiske område, det biologiske område, det kemiske område, det fysiske område og det psykosociale område.

Rådgivning i forbindelse med besøg af Arbejdstilsynet

I forbindelse med visse (komplekse) påbud fra Arbejdstilsynet er der krav om, at der skal rådgives af en autoriseret rådgiver. Arbejdsmiljø København kan i denne forbindelse levere den autoriserede arbejdsmiljørådgivning.

Arbejdsmiljø København rådgiver også arbejdspladser, der står for at få et besøg af Arbejdstilsynet, i form af en såkaldt før-screening.

Rådgivning
Rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet - hjælp til at få løst jeres arbejdsmiljøproblemer

Arbejdsmiljø København har opnået autorisation som arbejdsmiljørådgiver. De, der efter Arbejdstilsynets besøg måtte ende med at få påbud med krav om autoriseret arbejdsmiljørådgivning, kan derfor trække på rådgivning hos Arbejdsmiljø København.

Af lovgivningsmæssige grunde må vi ikke udføre den autoriserede rådgivning på Københavns Kommunes egne institutioner. Derfor har vi lavet en aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, Region Midtjylland, HR - Fysisk arbejdsmiljø, som vi vil inddrage. På fælleskommunale enheder og selvejende institutioner kan Arbejdsmiljø Københavns selv udføre den autoriserede rådgivning.

Det vil være Arbejdsmiljø København, der udfører rådgivningen og Region Midtjylland, HR - Fysisk arbejdsmiljø, der godkender, at rådgivningen er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets påbud.

For den enkelte institution betyder det, at man ved henvendelse til Arbejdsmiljø København vil kunne få den fornødne rådgivning, og at vi sørger for, at de formelle krav er på plads.

Arbejdsmiljø Københavns rådgivning omhandler:

  • Løsning af det eller de arbejdsmiljøproblemer, som I har fået påbud om
  • Forebyggelse af, at lignende arbejdsmiljøproblemer opstår i fremtiden
  • Hvordan jeres APV kan udarbejdes og bruges i arbejdsmiljøarbejdet

 

Før-screening

- forberedelse til Arbejdstilsynets tilsyn

Arbejdstilsynet offentliggør løbende lister over de enheder, der i de følgende 1-4 måneder vil blive besøgt.

Er jeres enhed blevet udvalgt til tilsyn, tilbyder Arbejdsmiljø København at hjælpe jer med at forberede tilsynet ved at kigge jeres arbejdsmiljø efter i sømmene. Vi vil desuden komme med forslag til et arbejdsmiljøløft.

Det vil være til gavn for arbejdsmiljøet og kan forhåbentlig være med til at forebygge, at I får påbud fra Arbejdstilsynet.
Sammen med jeres arbejdsmiljøgruppe gennemgår vi:

  • Jeres APV og aktuelle handleplan
  • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Opfølgning på trivselsundersøgelsen

Vi vil desuden foretage en rundering på jeres arbejdsplads med fokus på de arbejdsmiljøbelastninger, der er typiske inden for jeres branche. Blandt andet de områder som Arbejdstilsynet har valgt at have særligt fokus på: psykisk arbejdsmiljø, ergonomi, arbejdsulykker og unge og nyansatte.

Arbejdsmiljø Københavns besøg vil typisk tage 3 timer.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet