Header menu

Sæt spot på organisationens robusthed

Arbejdsmiljø København har, i forbindelse med et særligt fokus på organisationens robusthed, lavet et værktøj, som I kan bruge til at kvalificere jeres dialog og indsats omkring arbejdspladsens robusthed. Det hedder Sæt spot på organisationens robusthed og er baseret på Arbejdsmiljø Københavns organisatoriske robusthedsmodel, som guider jer frem til en handleplan.

Her kan I downloade værktøjet og finde links og inspirationsværktøjer til arbejdet med jeres organisatoriske robusthed.

Hvordan I bruger værktøjet

Arbejdsmiljø Københavns organisatoriske robusthedsmodel indeholder disse fire organisatoriske elementer:

Organisationens robusthed model

Under hvert element har vi lagt links og inspirationsværktøjer til arbejdet med at styrke jeres robusthed. Find elementerne til højre på siden.

Værktøjet Sæt spot på organisationens robusthed er delt op i tre trin

Trin 1: Kortlæg og vurdér

KORTLÆG OG VURDÉR

Her drøfter I de valgte elementer i robusthedsmodellen. Så vurderer I jeres egen robusthed og til sidst formulerer I jeres ideer til indsatsområder

Trin 2: Prioritér

PRIORITÉR

Her skal I drøfte jeres prioriteringskriterier og dernæst prioritere jeres indsatsområder i forhold til de forventede effekter

Trin 3: Lav handleplan

LAV HANDLEPLAN

Til sidst skal I i gang med handleplanen, som I finder bagerst i værktøjet. Her skal I konkretisere jeres ideer til indsatsområderne. Det er i denne proces, at I kan finde links og inspirationsværktøjer til arbejdet med styrke jeres organisatoriske robusthed på siden her. Til slut skal I aftale, hvem der gør hvad og hvordan og hvornår I vil følge op.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet