Header menu

Horizontal tabs

Samarbejde og trivsel
Et godt samarbejde er kernepunktet for en velfungerende arbejdsplads med høj trivsel

Rådgivning og konsulentbistand om samarbejde og trivsel

Problemer i samarbejdet kan have mange og store omkostninger – både af økonomisk og menneskelig art.

Der kan være mange årsager til, at samarbejdet og trivslen på arbejdspladsen udfordres; uenighed og forskellige holdninger til håndtering af arbejdsopgaverne, en dårlig omgangstone, konflikter ml. medarbejdere eller grupper af medarbejdere, ændringer i arbejdet, et højt arbejdspres m.m.

Alle disse forskellige problemstillinger kan resultere i, at samarbejdet og trivslen belastes, og det vil desværre ofte også betyde, at arbejdspladsen får sværere ved at løse sin kerneopgave.

Rådgivning
Arbejdsmiljø København tilbyder hjælp til arbejdspladser, som ønsker at forbedre og udvikle samarbejdet og trivslen på arbejdspladsen

Arbejdsmiljø Københavns konsulenthjælp til udvikling og forbedring af samarbejde og trivsel tager altid udgangspunkt i jeres arbejdsplads’ konkrete behov. Vi hjælper jer med at afdække eventuelle problemstillinger og arbejder sammen med jer om at få håndteret disse – ud fra et fremadrettet og løsningsorienteret fokus. Vi kan hjælpe, hvad enten det handler om samarbejde i teams, mellem teams, mellem ledere og medarbejdere eller andre typer af samarbejds- og trivselsproblemer.

Rådgivningen tilpasses jeres konkrete situation – hvad enten I ønsker at højne jeres trivsel, forebygge konflikter i samarbejdet eller løse allerede eksisterende problematikker.

Hvis I ønsker at arbejde forebyggende med samarbejdet, kan rådgivningen fx handle om at give inspiration til bedre og mere spændende møder, at udvikle jeres teamsamarbejde, arbejdspladsens sociale kapital og/eller bedre feedback- og dialogprocesser.

Den sociale kapital på en arbejdsplads er udtryk for arbejdspladsens evne til at samarbejde på en tillidsfuld og retfærdig måde om at løse den fælles opgave. Læs her mere om, hvordan arbejdet med den sociale kapital på arbejdspladsen kan have gavnlige effekter i forhold til blandt andet trivsel, effektivitet og kvalitet.

Hvis samarbejdet er gået i hårdknude, kan I få konsulentbistand til at forbedre kommunikations- og samarbejdskulturen. Dette kan fx være nødvendigt, når:

 • Kommunikationen på arbejdspladsen er gået i stå.
 • Omgangstonen er blevet hård og konfliktfremmende.
 • Arbejdspladsen mangler trivsel, og arbejdsglæden skal styrkes.

Vi kan også hjælpe med konkret konflikthåndtering, når konflikten er særligt tilspidset.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Værktøjer
Brugbare værktøjer, som sætter fokus på arbejdspladsens samarbejde og trivsel, og mulige forbedringer

Arbejdsmiljø København har beskrevet en række værktøjer, I selv kan bruge til at udvikle samarbejdet og trivslen på jeres arbejdsplads. Værktøjerne er beskrevet, så I selv kan anvende dem, men det er også en mulighed at få en konsulent fra Arbejdsmiljø København til at facilitere processen.

 • Nye billeder på det fremtidige samarbejde
  Hvis I står overfor nye samarbejdsrelationer, kan denne metode give ny inspiration og dialog omkring, hvad medarbejderne håber og ønsker for det fremtidige samarbejde.
   
 • Anerkendende interviews
  I kan ved hjælp af dette værktøj få sat ord på og skabe dialog omkring, hvornår medarbejderne oplever situationer med særligt meget arbejdsglæde.
   
 • Feedbackkæden 
  Denne metode kan I anvende, hvis I ønsker at arbejde med anerkendelse og tillid gennem et øget fokus på feedback.
Læs mere
Vi har her samlet gode links til mere materiale om samarbejde og trivsel udviklet af Arbejdsmiljø København eller andre

Trivselsundersøgelsen

På en særlig temaside har Arbejdsmiljø København samlet inspiration og viden om trivselsundersøgelsen. I kan her læse om, hvordan I sikrer en god proces, hvordan I håndterer trivselsundersøgelsen efterfølgende, og hvordan trivselsundersøgelsen kan blive et redskab til udvikling på arbejdspladsen. I kan også finde Arbejdsmiljø Københavns pjece om trivselsundersøgelsen.

Læs mere om: Trivselsundersøgelsen

Henvisninger

Vi har samlet en række henvisninger til jer, der vil vide mere om samarbejde og trivsel på arbejdspladsen.

 • Læs mere om samarbejde og trivsel på www.arbejdsmiljoweb.dk, som er en hjemmeside der drives af tre branchearbejdsmiljøråd

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet