Header menu

Horizontal tabs

Smerter og nedslidning
- hjælp til at forebygge og reducere smerter i kroppen

Rådgivning og konsulentbidrag om smerter og nedslidning

Mange medarbejdere oplever at have ondt i kroppen på grund af det arbejde, de udfører. Dette på trods af, at der på mange arbejdspladser er blevet gjort flere tiltag for at nedsætte de fysiske arbejdsbelastninger ved indkøb af hjælpemidler, undervisning i arbejdsteknikker mm.

Årsagerne til smerter kan være mange. Ved fysisk tungt arbejde eller ved gentagne små belastninger over tid kan der opstå akutte skader eller overbelastninger i kroppens muskler, sener, led og ledbånd, hvilket kan føre til kortere- eller længerevarende smertetilstande i kroppen.

Oplever man fysiske belastninger over længere tid kan det føre til nedslidning af kroppen. Nedslidning kan også forekomme som en naturlig aldersbetinget forandring i kroppen, som med tiden kan nedsætte vores fysiske ressourcer. Uanset årsagen til smerterne er det vigtigt at have fokus på at forebygge nedslidning og at reagere, hvis man oplever smerter.

Rådgivning
Arbejdsmiljø København kan rådgive jer, der oplever smerter i forbindelse med jeres arbejde eller som har risiko for nedslidning

Arbejdsmiljø København tilbyder rådgivning indenfor alle områder af det fysiske arbejdsmiljø. Vi tager altid udgangspunkt i jeres arbejdsplads og de udfordringer, I møder i dagligdagen. Forløbene skræddersys efter jeres behov og kan både være rettet den enkelte medarbejder, grupper af medarbejdere eller hele arbejdspladsen.

Rådgivningen kan både være rettet jer, der allerede har smerter, og jer, der ønsker at forebygge smerter og nedslidning.

Eksempel på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Til den enkelte medarbejder

Hvis man som medarbejder oplever smerter i kroppen eller er blevet ramt af en skade, tilbyder vi individuelle fysioterapeutiske forløb, hvor medarbejderen kan få øvelser, der kan mindske smerterne, og hjælp til at reducere belastninger i arbejdet.

Til hele arbejdspladsen

Smerter i kroppen og risiko for nedslidning hænger ofte sammen med måden arbejdet udføres eller organiseres på, måden I har indrettet jer, og de arbejdsredskaber, der til rådighed. Ergo- og fysioterapeuterne i Arbejdsmiljø København kan vurdere belastningerne i arbejdet og rådgive jer i, hvordan I bedst håndterer og forebygger smerter og nedslidning.

Arbejdsmiljø København kan også være med til at igangsætte sjove initiativer på arbejdspladsen, der kan forebygge smerter og nedslidning, og som I selv kan føre videre og gøre til en del af dagligdagen.

 

 

Værktøjer
Hvis I ønsker inspiration til selv at arbejde forebyggende med skader og nedslidning, så kan I her finde gode øvelser til hverdagsbrug

Øvelserne er målrettet de belastninger, I oplever – hvad enten I har problemer pga. stillesiddende arbejde eller hårdt fysisk arbejde.

Arbejdsmiljø København har her samlet materiale, så I selv kan gå i gang med at forebygge smerter i kroppen og nedslidning.

  • Bevægelses-Banko
    ’Bevægelses-Banko’ er udviklet til arbejdspladser, som har træning i arbejdstiden. Spillet er et redskab til at skabe motivation og engagement om træningen på en anderledes måde med leg og konkurrence.
  • Styrk din arbejdsevne med Intelligent Motion
    Inspiration til hvordan jeres arbejdsplads kan komme i gang med simple men effektive øvelser, der kan forebygge og mindske smerter – uanset om I har et stillesiddende eller et hårdt fysisk arbejde.
       
Læs mere
Vi har på denne side samlet henvisninger til mere viden om smerter og nedslidning

Find links til Arbejdsmiljø Københavns temasider, som er målrettet medarbejdere på en kontorarbejdsplads og medarbejdere, som arbejder med rengøring.

Museskader

I kan her læse en række konkrete gode råd til, hvordan I undgår museskader.

Læs: Forebyg museskader

Rengøringsarbejde

Arbejdsmiljø København har på en særlig temaside samlet viden, værktøjer og gode råd til jer, der arbejder med rengøring. I kan her læse om, hvilke særlige belastninger I skal være opmærksomme på indenfor jeres branche, og hvad I kan gøre for at undgå eller reducere dem.

Læs: Rengøring

Kontorarbejdspladsen

Der er særlige belastninger forbundet med at bruge meget af arbejdstiden stillesiddende foran computeren. Arbejdsmiljø København har under temaet Kontor samlet viden og anbefalinger til, hvordan I undgår smerter og nedslidning i denne branche.

Læs: Kontorarbejdspladsen

Gode links

Her kan I læse mere om love/regler, forskningsresultater og værktøjer på området

Læs: Gode links

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet