Header menu

Social Kapital

Begrebet social kapital har i de seneste år været genstand for stor interesse inden for arbejdsmiljøfeltet. Det skyldes, at begrebet har givet et nyt syn på sammenhængen mellem et godt psykisk arbejdsmiljø og arbejdspladsens omstillingsparathed, effektivitet og kvalitet. Forskningen viser, at arbejdet med den sociale kapital kan gavne arbejdspladsen inden for mange områder.

Hvad er social kapital?

Den sociale kapital på en arbejdsplads er udtryk for arbejdspladsens evne til at samarbejde på en tillidsfuld og retfærdig måde om at løse den fælles opgave.

Social kapital består af fire elementer, som er vigtige at arbejde med: kerneopgaven, tillid, retfærdighed og samarbejde. Alle fire elementer påvirker hinanden. Når samarbejdet bygger på en oplevelse af retfærdighed, meningsfuldhed, seriøsitet og ordentlighed, øges tilliden til hinanden. Det gør det muligt i fællesskab at udvikle den kerneopgave, man samarbejder om. Samarbejdet skal fungere godt på flere forskellige niveauer i organisationen. Det kaldes ’relationel koordinering’.

Læs mere om begreberne i social kapital i Arbejdsmiljø Københavns pjece om emnet. Hent pjecen

Hvorfor øge den sociale kapital?

Forskningen viser, at der med en høj social kapital er stor sandsynlighed for, at arbejdspladsen klarer sig godt – både i forhold til at løse opgaverne effektivt og med god kvalitet samt i forhold til trivsel og fravær. Samtidig er arbejdspladser med høj social kapital mere innovative. De har blik for, hvordan de bedst kan koordinere opgaverne, så tingene kommer til at hænge sammen, eller så man udnytter det budget, man har, bedst muligt.

Arbejd med den sociale kapital i forhold til kerneopgaven og bestemte temaer

Det er Arbejdsmiljø Københavns erfaring, at det giver bedst mening at arbejde med social kapital i forhold til arbejdspladsens kerneopgave. På den måde kan arbejdspladsen arbejde med social kapital i forhold til mange forskellige emner lige fra udvikling af opgaven, sammenlægninger og samarbejde på tværs af faggrupper til indretning af arbejdspladsen. Og arbejdet med den sociale kapital omsættes til konkrete spørgsmål for den enkelte arbejdsplads – eksempler kan være:

  • Hvordan kan vi udvikle vores kerneopgave på en måde, hvor vi tager højde for begreberne i social kapital?
  • Hvordan får vi samarbejdet på tværs af faggrupper til at fungere bedst muligt?
  • Har vi tillid til, at vores nye kollegaer løser opgaven på en god måde?
  • Hvad vil blive oplevet som en retfærdig fordeling af pladserne, hvis vi skal indrette storrumskontorer?

Pjece om Social Kapital

Pjece om social kapital

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet