Header menu

Horizontal tabs

Støj
- få ro til arbejdet med et godt lydmiljø

Rådgivning og konsulentbistand om støj

Støj er uønsket lyd, der irriterer, forstyrrer eller skader os. Hvis I oplever støjgener på arbejdspladsen, er der mange gode grunde til at gøre noget ved det. Støj stresser kroppen og kan give anledning til spændinger, hovedpine og træthed. Det kan gå ud over medarbejdernes sundhed og i sidste ende arbejdets kvalitet. Et vedvarende højt støjniveau kan give høreproblemer i form af hørenedsættelse, tinnitus og støjoverfølsomhed.

Støj kan desuden forringe den indbyrdes kommunikation på arbejdspladsen og kommunikationen med borgerne/brugerne. Dårlige lydforhold kan i den forbindelse virke konfliktoptrappende.

Det er derfor vigtigt at sikre et så godt lydmiljø som muligt.

Rådgivning
Arbejdsmiljø København rådgiver om alle typer støjproblemer

Har I støjproblemer, kan Arbejdsmiljø København gennemgå jeres arbejdsplads for at lokalisere, hvor og hvorfor støjgenerne opstår. Vi rådgiver om, hvordan I kan løse jeres støjproblemer og forbedre lydmiljøet.

Symptomer som træthed, hovedpine og spændinger i nakke og skuldre kan skyldes støjgener og et dårligt lydmiljø på arbejdspladsen. Ved at forbedre lydmiljøet kan generne afhjælpes og arbejdsglæden forøges.

Rådgivningen tilpasses jeres arbejdsplads og den konkrete situation – den kan eksempelvis dreje sig om et højt støjniveau i en fritidsordning, dårlig akustik i et kontor med mange medarbejdere eller dårlige lydforhold på en arbejdsplads med borgerkontakt.

Arbejdsmiljø København har derudover et særligt tilbud til hhv. skoler og daginstitutioner i form af et besøg af en støjpatrulje.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Værktøjer
Bekæmp støjen

Arbejdsmiljø København har udviklet en række værktøjer, som I selv kan bruge i jeres støjarbejde. I kan finde forskellige metoder til kortlægning af lydforholdene og metoder til at finde løsningsforslag på eventuelle problemer.

Arbejdsmiljø København har udviklet en række metoder og værktøjer, som I selv kan benytte i forhold til arbejdet med støj.

 • Støj på kontorarbejdspladser
  Hvis I arbejder på kontor og oplever støj på arbejdspladsen, kan I med denne metode få værktøjer til at kortlægge støjproblemerne og finde løsningsforslag.
   
 • Støj i daginstitutionen
  Med denne metode kommer I hele vejen rundt om støjarbejdet med fokus på de særlige forhold, der gør sig gældende for daginstitutioner. I får værktøjer til kortlægning, udvikling af løsnings- og forbedringsmuligheder og handleplaner.
   
 • Tjeklister for arbejdsmiljøvurderinger af maskiner
  Find her en række tjeklister, som kan bruges før anskaffelse af forskellige maskiner og maskinkøretøjer.
Læs mere
Inspiration til støjarbejde

Her kan I finde relevante henvisninger til lovkrav og andet materiale om støj. I kan også få inspiration til støjarbejdet ved at læse om, hvilke erfaringer andre arbejdspladser har gjort sig i forbindelse med reduktion af støjniveauet.

Find på siden her gode links og inspiration til arbejdet med støjreduktion.

Støj i daginstitutioner

Børnehuset Hurlumhej har i en periode haft fokus på at mindske støjen i institutionen. I kan læse om, hvilke tiltag institutionen har gjort, og hvad de har fået ud af det.

Læs: Styr på støjen i Hurlumhej

Henvisninger

 • Tre branchearbejdsmiljøråd driver hjemmesiden www.indeklimaportalen.dk. Her kan I finde mange gode råd om nedbringelse af støjniveauet.
   
 • På Arbejdsmiljøweb kan I læse mere om støj, og hvilke tiltag, der kan tages for at nedbringe støjen.
   
 • I kan også læse Arbejdstilsynets vejledning, hvis I ønsker at vide, hvilke krav der stilles til lydmiljøet på jeres arbejdsplads.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet