Header menu

Horizontal tabs

Stress og arbejdspres
- bekæmp stressen og behold gejsten på jeres arbejdsplads

Rådgivning og konsulentbidrag om stress og arbejdspres

Moderne arbejdspladser er ofte præget af en stor grad af uforudsigelighed, af mange forandringer og af komplekse opgaver. Dette stiller store krav til både arbejdspladsen og den enkelte ansatte. Stress kan bl.a. opstå, hvis man ikke oplever at have ressourcer, i form af tid eller kompetencer, til at imødekomme de krav, der stilles.

Som medarbejder kan du måske opleve perioder, hvor du føler dig stresset, deprimeret eller udbrændt. Det kan der være mange grunde til, men også mange muligheder for at tackle, hvis du får den rette hjælp.

Stress i organisationen kan være et symptom på, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Selvom stress rammer den enkelte, skal årsagerne derfor ofte løses i fællesskab. Hvis stressen står på i længere tid, kan resultatet være udbrændthed og i værste fald sygdom. Af samme grund er det vigtigt at arbejde forebyggende og at handle hurtigt, hvis en medarbejder, en kollega eller du selv viser tegn på stress eller overbelastning.

Rådgivning
Arbejdsmiljø København kan hjælpe jer med at forebygge og håndtere stressudfordringer. Vi har bred erfaring med at rådgive, undervise og facilitere processer

Årsagen til og hermed løsningen på stress skal ofte ikke kun findes hos den enkelte medarbejder. Der er brug for, at ledere og kolleger arbejder sammen om løsningen. Af samme grund er vores rådgivning typisk rettet mod flere niveauer: hele arbejdspladsen, arbejdsgrupper, ledelsen og den enkelte medarbejder. Derudover tilbyder vi individuel støtte til at håndtere stress.

Arbejdsmiljø København kan fx hjælpe jer med:

 • At håndtere en aktuel stressproblematik
 • At blive klogere på stress og arbejdspres
 • At afklare, hvilke roller og hvilket ansvar de forskellige aktører i organisationen har
 • At lægge strategier for, hvordan I vil arbejde med at forebygge og håndtere stress – både organisatorisk, ledelsesmæssigt og kollegialt

Indholdet og omfanget af konsulentbistanden skræddersys altid til den enkelte arbejdsplads, så den passer til den situation og de behov, der eksisterer hos jer.

Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning

Værktøjer
På baggrund af vores erfaringer med at rådgive og støtte arbejdspladser har Arbejdsmiljø København udviklet en række værktøjer

Arbejdsmiljø København har udviklet og samlet en række metoder, der kan bruges til at forebygge stress og arbejdspres. I kan selv anvende værktøjerne på jeres arbejdsplads, hvis I ønsker at drøfte og arbejde forebyggende med stress og arbejdspres. Men det er også en mulighed at få støtte fra en konsulent fra Arbejdsmiljø København til at facilitere processen.

 • Spændingsbarometeret
  Et redskab til at få overblik over egne opgaver. Barometeret viser samtidig, hvilke opgaver der er lystbetonede og giver energi, hvilke der er på ”vippen” og kræver meget, og hvilke der trækker energi ud.
   
 • A-B-C dage
  Et redskab der kan give jer klarhed over, hvad I skal prioritere de dage, hvor der er færre ressourcer, end der er opgaver.
   
 • Briefingmøder
  Daglige eller ugentlige møder, hvor afdelingen/teamet samles og får fælles overblik, der kan være medvirkende til at forebygge stressoplevelser.
Læs mere
5 greb til kampgejst

Pjecen Kampgejst

Skal man forebygge eller tackle stress, er der bl.a. 5 gode greb, man kan tage fat i, nemlig opmærksomhed, handlekraft, forudsigelighed, kultur og koordinering.

Arbejdsmiljø København har samlet og beskrevet de 5 greb i Pjecen Kampgejst

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet