Header menu

Styrket Borgerkontakt

Få mere trivsel og tilfredshed for både medarbejdere og borgere med Styrket Borgerkontakt

Styrket Borgerkontakt er en evidensbaseret, imødekommende og løsningsorienteret metode, som kan hjælpe til at holde dialogen med borgerne i Københavns Kommune professionel og konstruktiv, og samtidigt give borgerne en oplevelse af at blive mødt der hvor de er. Også når der er borgerne er utilfredse, kritiske eller fremsætter en direkte klage over noget. Med enkle greb og teknikker fra konfliktmægling kan den ansatte forebygge og nedtrappe konflikter, begrænse antallet af klagesager, og samtidig øge både borgernes og egen tilfredshed.

Ved brug af en spørgetrekant og et lommekort understøttes metoden, hvis formål er at sikre en professionel tilgang til borgere, der er utilfredse. Spørgetrekanten og lommekortet er simple håndgribelige redskaber af pap. Metoden kan både bruges i den direkte kontakt med borgere og i en telefonsamtale. 

Hent en kort introduktion til Styrket Borgerkontakt.

Styrket Borgerkontakt

” Efter undervisning i Styrket borgerkontakt, har vi erfaret, at det har givet os en fantastisk læring i at styre den svære samtale. Samtidigt har undervisningen løftet de arbejdsmæssige udfordringer, så dialogen med borgerne/kolleger/pårørende er blevet vendt til en mere konstruktiv og positiv samtale. Vi er desuden blevet mere kloge på at bruge ordet henvendelse i stedet for ordet klage. Vores oplevelser af undervisningen gav os fra Peder Lykke Centret og vores medkursister nogle gode nye redskaber at arbejde videre med. Vi anbefaler varmt kurset til alle andre

Afdelingsledere Kirsten Wahl og Lisbeth Larsen fra Peder Lykke Centret

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066

 

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet