Header menu

Du er her

Uddannelse

Velkommen til vores uddannelseskatalog

I uddannelseskataloget finder du alle igangværende og fremtidige planlagte arrangementer.

Har du spørgsmål i forbindelse med uddannelserne, er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesadministration på e-mail: kursus@amk.kk.dk eller ringe til os på telefon 33 66 57 66.


Arbejdsmiljøuddannelsen

Lovpligtigt kursus for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationer

Arbejdsmiljøuddannelsen er for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere fra arbejdsmiljøgrupper på Københavns Kommunes arbejdspladser

Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøgruppens arbejde. Uddannelsen skal sikre, at kursisterne får den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage arbejdsmiljøorganisationens opgaver, og at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde.
Se aktuelle hold og tilmelding

BUF har særlige forvaltningsrettede arbejdsmiljøuddannelser

SOF har særlige forvaltningsrettede arbejdsmiljøuddannelser


Uddannelse af forflytningsvejledere

Et løft til arbejdspladsen

Uddannelse for ansatte, som er blevet valgt til at være forflytningsvejleder for deres gruppe i hjemmeplejen og på plejehjem i SUF, hvor en forflytningsvejlederordning allerede er indført.

Læs mere om uddannelsen og tilmelding


Nudging - som redskab i forflytningsarbejdet

Workshop hvor der arbejdes med at finde Nudging-løsninger til afdelingens opgaver med forflytning. 

Workshoppen henvender sig til forflytningsvejledere, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i hjemmeplejen og på plejehjem. 

Læs mere og tilmeld jer.


Når på- og afklædning af borgeren er en belastning

Temadag for forflytningsvejledere

Oplever du at det kan være vanskeligt at give borgeren tøj på i sengen eller i stol?

På denne temadag sætter vi fokus på, hvordan påklædning og afklædning kan blive mindre belastende for medarbejderne.

Læs mere om temadagen og tilmelding


Find balancen mellem empati og handlekraft

Temadag for ledere om at håndtere vanskelige fraværsforløb

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan du bedst navigerer, når fraværsforløb går hen og bliver vanskelige?

Læs mere om temadagen og se aktuelle datoer 


Styr på fraværsopgaven i trioen

Bliv klogere på, hvordan I sammen kan arbejde med fravær og trivsel

Kurset er for Trioen (arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og leder) fra samme arbejdsplads, som allerede arbejder med fastholdelse.

Læs mere og se aktuelle kursusdage


Tovholderuddannelse i Holdbart Arbejdsliv (SUF)

Gode tovholdere er uundværlige, når det gælder træning på arbejdspladsen

Den 3 dages uddannelse er for både ledere og medarbejdere i SUF, der skal virke som ankermænd for kollegagruppen, når arbejdspladsen skal indføre træning i arbejdstiden.

Læs mere om uddannelsen og tilmelding

Se kursus for hjemmeplejen Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby


Bliv super til ergonomi

Pas på jer selv - mens I passer børn

Er du pædagog eller medhjælper ansat i en vuggestue i Københavns Kommune, og kunne du tænke dig en større viden om, hvordan du og dine kolleger passer på jer selv, mens I passer børn? Så bliv superbruger i ergonomi.

3 dages uddannelse der  primært henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, men også til medarbejdere som brænder for området.

Læs mere og se aktuelle hold


Kursus for nøglepersoner – alkohol og rusmidler

For ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Kunne du tænke dig at være med til at håndtere problemer med alkohol og rusmidler på arbejdspladsen ?

Så har du nu chancen for at deltage i Arbejdsmiljø Københavns nøglepersonuddannelse.

Kurset henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og TR'ere.

Læs mere og se aktuelle hold.


Stresshåndtering for ledere

P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune

Som led i den tværgående indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune tilbydes ledere kurser og workshops om at reducere stress på arbejdspladsen. Find nye kurser for 2018 herunder.

 

Skab klarhed og handlekraft
 – Ledelse der reducerer stress hos medarbejderne og dig selv

Endagskursus for ledere med personaleansvar hvor du bliver opdateret på den allernyeste viden om stress. Du får præsenteret velafprøvede og nyttige redskaber. Og du får mulighed for at drøfte og dele erfaringer med lederkolleger, som også dagligt kæmper med lignende udfordringer.
Læs mere og tilmeld 

Skab fælles kurs og sammenhold
 – Lederteams der reducerer stress – sammen!

2 halvdags workshops hvor I i leder-teamet for mulighed for, at arbejde med de konkrete udfordringer I står i, når det gælder stress i jeres organisation. I får præsenteret ny viden om stress samt velafprøvede og nyttige redskaber. I får desuden mulighed for at dele erfaringer med andre ledergrupper. 
Læs mere og tilmeld 

Skab rammer, rytmer og relationer 
 – Ledelse der reducerer stress hos ledere

5 timers workshoppen for ledere for ledere hvor du bliver opdateret på den allernyeste viden om stress. Du får præsenteret velafprøvede og nyttige redskaber. Og du får mulighed for at drøfte og dele erfaringer med andre ledere for ledere, som kender til lignende udfordringer.
Læs mere og tilmeld 

Skab gode landinger
 – Ledelse, der hjælper medarbejdere tilbage efter stress

3 timers workshop for ledere med personaleansvar hvor du bliver opdateret på den allernyeste viden om stress. Du får præsenteret velafprøvede og nyttige redskaber. Og du får mulighed for at drøfte og dele erfaringer med lederkolleger, som også dagligt kæmper med lignende udfordringer.
Læs mere og tilmeld 

Kurser for ledere i BUF


BOUNCE

Arbejdsmiljøkampagnen: BOUNCEArbejdsmiljøkampagnen BOUNCE 2017 skal styrke jer i at bevare handlekraft og et sundt arbejdsmiljø i en tid præget af et højt forandringstempo og stor kompleksitet og indeholder 2 kursustilbud:

  • Ledelse af den robuste forandring 
    - kursus til ledere om at lede den robuste forandring
     
  • Trio og MED som medskaber af robuste forandringer 
    - kursus til Trio og MED-udvalg

(Der er pt. ingen kurser i BOUNCE)