Header menu

Du er her

Uddannelse

Alle kurser aflyst frem til sommerferien 2020

Arbejdsmiljø København følger regeringens anbefalinger i forhold til Covid-19-situationen og aflyser derfor alle kurser frem til sommerferien. Vi tilbyder erstatningskurser på et senere tidspunkt og vi henvender os direkte til alle berørte kursister og med nye datoer, så snart de kan planlægges.

Velkommen til vores uddannelseskatalog

Her finder I alle igangværende og fremtidige planlagte arrangementer.

Har du spørgsmål i forbindelse med uddannelserne, er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesadministration på e-mail: kursus@amk.kk.dk eller ringe til os på telefon 33 66 57 66.

Hold jer opdaterede med kurser og andre tilbud ved at tilmelde jer vores nyhedsbrev Arbejdsmiljøbrevet


Arbejdsmiljøuddannelsen

Lovpligtigt kursus for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationer

Arbejdsmiljøuddannelsen er for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere fra arbejdsmiljøgrupper på Københavns Kommunes arbejdspladser

Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøgruppens arbejde. Uddannelsen skal sikre, at kursisterne får den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage arbejdsmiljøorganisationens opgaver, og at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde.

Nye datoer meldes ud senere

BUF har særlige forvaltningsrettede arbejdsmiljøuddannelser

SOF har særlige forvaltningsrettede arbejdsmiljøuddannelser


Kom i hus med sygefraværsopgaven: Find balancen mellem empati og handlekraft

Temadag for ledere om at håndtere vanskelige fraværsforløb

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan du bedst navigerer, når fraværsforløb går hen og bliver vanskelige?

Nye datoer meldes ud senere


Kom i hus med fraværsopgaven i Trio og MED

Temadag for AMR, TR og leder, som ønsker at blive endnu bedre til at arbejde med fravær og fastholdelse.

Bliv klarere på rollerne og opgaverne i den fælles opgave, trio/MED har med at forebygge og håndtere fravær.

Nye datoer meldes ud senere


Strategisk indsats mod stress i Københavns Kommune

Arbejdsmiljø København udbyder kurser og workshops, som giver jer redskaber til at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen. Det sker som en del af P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune.

Nye datoer meldes ud senere


Kursus for nøglepersoner – alkohol og rusmidler

For ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Kunne du tænke dig at være med til at håndtere problemer med alkohol og rusmidler på arbejdspladsen ?

Så har du nu chancen for at deltage i Arbejdsmiljø Københavns nøglepersonuddannelse.

Kurset henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og TR'ere.

Nye datoer meldes ud senere


Uddannelse af forflytningsvejledere (SUF)

Et løft til arbejdspladsen

Uddannelse for ansatte, som er blevet valgt til at være forflytningsvejleder for deres gruppe i hjemmeplejen og på plejehjem i SUF, hvor en forflytningsvejlederordning allerede er indført.

Tilmeld jer her


Tovholderuddannelsen - Træning i Arbejdstiden (SUF)

Gode tovholdere er uundværlige, når det gælder træning på arbejdspladsen

Den 3 dages uddannelse er for både ledere og medarbejdere i SUF, der skal virke som ankermænd for kollegagruppen, når arbejdspladsen skal indføre træning i arbejdstiden.

Nye datoer meldes ud senere


Inspirationsworkshop for træningstovholdere (SUF)

Kom på en inspirationseftermiddag, hvor vi træningstovholdere for Træning i arbejdstiden erfaringsdeler og giver hinanden ny inspiration.

Nye datoer meldes ud senere


Bliv super til ergonomi (BUF)

Pas på jer selv - mens I passer børn

Er du pædagog eller medhjælper ansat i en vuggestue i Københavns Kommune, og kunne du tænke dig en større viden om, hvordan du og dine kolleger passer på jer selv, mens I passer børn? Så bliv superbruger i ergonomi.

3 dages uddannelse der  primært henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, men også til medarbejdere som brænder for området.

Nye datoer meldes ud senere