Header menu

Du er her

Uddannelse

Velkommen til vores uddannelseskatalog

I uddannelseskataloget finder du alle igangværende og fremtidige planlagte arrangementer.

Har du spørgsmål i forbindelse med uddannelserne, er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesadministration på e-mail: kursus@amk.kk.dk eller ringe til os på telefon 33 66 57 66.


Arbejdsmiljøuddannelsen

Lovpligtigt kursus for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationer

Arbejdsmiljøuddannelsen er for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere fra arbejdsmiljøgrupper på Københavns Kommunes arbejdspladser

Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøgruppens arbejde. Uddannelsen skal sikre, at kursisterne får den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage arbejdsmiljøorganisationens opgaver, og at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde.
Se aktuelle hold og tilmelding

BUF har særlige forvaltningsrettede arbejdsmiljøuddannelser

SOF har særlige forvaltningsrettede arbejdsmiljøuddannelser


Uddannelse af forflytningsvejledere

Et løft til arbejdspladsen

Uddannelse for ansatte, som er blevet valgt til at være forflytningsvejleder for deres gruppe i hjemmeplejen og på plejehjem i SUF, hvor en forflytningsvejlederordning allerede er indført.

Find ledige kurser her


Inspirationsworkshop for træningstovholdere i SUF

Kom på en inspirationseftermiddag, hvor vi træningstovholdere for Træning i Arbejdstiden erfaringsdeler og giver hinanden ny inspiration.

Læs mere og tilmeld jer


Så vender vi!

Temadag om glide-vendesystemer på din arbejdsplads.

Målgruppe: Forflytningsvejledere på plejehjem og i hjemmeplejen samt fysio- og ergoterapeuter i SUF

Læs mere og tilmeld jer


Workshop om at få TU19-handlingsplanen ud at gå

Vil I gerne vide mere om, hvordan I kan arbejde fokuseret med temaerne fra Trivselsundersøgelse 2019. Hvordan I kommer fra plan til praksis?

Workshoppen er målrettet Trio/ arbejdsmiljøgruppen.

Læs mere og tilmeld jer her


Temadag om forflytningsplaner

Hvordan kan man udarbejde brugbare og kvalificerede forflytningsplaner?

Kom på temadag for forflytningsvejledere og ledere, hvor der arbejdes med forflytningsplaner.

Temadagen udbydes ikke pt.


Har du styr på paragrafferne når du forflytter?

Temadag for forflytningsvejledere og deres ledere i SUF

Du er forflytningsvejleder for din arbejdsplads og dine kolleger – men hvad siger Arbejdstilsynet om forflytning?

Læs mere og tilmeld jer her


Har du værktøjet i orden? (Forflytning)

Temadag til medarbejdere i SUF om systematisk analyse og vurdering af forflytninger.

Temadagen udbydes ikke pt.


Temadag om forebyggelseskultur på arbejdspladsen

På temadagen præsenterer vi, hvordan kulturen på en arbejdsplads hænger sammen med forebyggelse af muskel- og skelet besvær (MSB), og hvordan I kan arbejde med den.

Målgruppen er forflytningsvejledere, AMR/TR/leder eller arbejdspladsens TRIO i SUF.

Læs mere og tilmeld jer her


Nudging - som redskab i forflytningsarbejdet

Workshop hvor der arbejdes med at finde Nudging-løsninger til afdelingens opgaver med forflytning. 

Workshoppen henvender sig til forflytningsvejledere, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i hjemmeplejen og på plejehjem. 

Find ledige kurser


Når på- og afklædning af borgeren er en belastning

Temadag for forflytningsvejledere

Oplever du at det kan være vanskeligt at give borgeren tøj på i sengen eller i stol?

På denne temadag sætter vi fokus på, hvordan påklædning og afklædning kan blive mindre belastende for medarbejderne.

Læs mere og tilmeld


Kursus for nøglepersoner – alkohol og rusmidler

For ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Kunne du tænke dig at være med til at håndtere problemer med alkohol og rusmidler på arbejdspladsen ?

Så har du nu chancen for at deltage i Arbejdsmiljø Københavns nøglepersonuddannelse.

Kurset henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og TR'ere.

Læs mere og tilmeldning


Kom i hus med sygefraværsopgaven: Find balancen mellem empati og handlekraft

Temadag for ledere om at håndtere vanskelige fraværsforløb

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan du bedst navigerer, når fraværsforløb går hen og bliver vanskelige?

Læs mere om temadagen og se aktuelle datoer 


Kom i hus med fraværsopgaven i Trio og MED

Temadag for AMR, TR og leder, som ønsker at blive endnu bedre til at arbejde med fravær og fastholdelse.

Bliv klarere på rollerne og opgaverne i den fælles opgave, trio/MED har med at forebygge og håndtere fravær.

Læs mere og se aktuelle kursusdage


Hvis borgeren tager fat

Temadag om nænsom nødværge og konflikthåndtering 

Få redskaber til, hvordan du kan værge for dig og komme fri på en måde, så hverken du eller borgeren, kommer til skade.

Temadagen er for forflytningsvejledere, social- og sundhedshjælpere, - assistenter, terapeuter på plejehjem og i hjemmeplejen.

Læs mere og tilmeld jer


Tovholderuddannelsen - Træning i Arbejdstiden (SUF)

Gode tovholdere er uundværlige, når det gælder træning på arbejdspladsen

Den 3 dages uddannelse er for både ledere og medarbejdere i SUF, der skal virke som ankermænd for kollegagruppen, når arbejdspladsen skal indføre træning i arbejdstiden.

Læs mere om uddannelsen og tilmelding


Bliv super til ergonomi

Pas på jer selv - mens I passer børn

Er du pædagog eller medhjælper ansat i en vuggestue i Københavns Kommune, og kunne du tænke dig en større viden om, hvordan du og dine kolleger passer på jer selv, mens I passer børn? Så bliv superbruger i ergonomi.

3 dages uddannelse der  primært henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, men også til medarbejdere som brænder for området.

Læs mere og se aktuelle hold


Strategisk indsats mod stress i Københavns Kommune

P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune

Arbejdsmiljø København udbyder kurser og workshops, som giver jer redskaber til at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen. Det sker som en del af P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune.

Læs mere om indsatsen og find ledige kurser og workshops her