Header menu

Du er her

Uddannelse

Velkommen til vores uddannelseskatalog

I uddannelseskataloget finder du alle igangværende og fremtidige planlagte arrangementer.

Har du spørgsmål i forbindelse med uddannelserne, er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesadministration på e-mail: kursus@amk.kk.dk eller ringe til os på telefon 33 66 57 66.


Arbejdsmiljøuddannelsen

Lovpligtigt kursus for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationer

Arbejdsmiljøuddannelsen er for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere fra arbejdsmiljøgrupper på Københavns Kommunes arbejdspladser

Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøgruppens arbejde. Uddannelsen skal sikre, at kursisterne får den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage arbejdsmiljøorganisationens opgaver, og at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde.
Se aktuelle hold og tilmelding

BUF har særlige forvaltningsrettede arbejdsmiljøuddannelser

SOF har særlige forvaltningsrettede arbejdsmiljøuddannelser


Uddannelse af forflytningsvejledere

Et løft til arbejdspladsen

Uddannelse for ansatte, som er blevet valgt til at være forflytningsvejleder for deres gruppe i hjemmeplejen og på plejehjem i SUF, hvor en forflytningsvejlederordning allerede er indført.

Find ledige kurser her


Har du styr på paragrafferne når du forflytter?

Temadag for forflytningsvejledere og deres ledere i SUF

Du er forflytningsvejleder for din arbejdsplads og dine kolleger – men hvad siger Arbejdstilsynet om forflytning?

Læs mere og tilmeld jer her


Temaeftermiddag om forebyggelseskultur på arbejdspladsen

Der gøres meget på danske arbejdspladser for at forebygge muskel- og skelet besvær (MSB). Både i form af APV, indkøb af hjælpemidler, tilrettelæggelse af arbejdet osv. Trods det, går mange medarbejdere på arbejde med ondt i kroppen.

På temadagen præsenterer vi, hvordan kulturen på en arbejdsplads hænger sammen med forebyggelse af muskel- og skelet besvær, og hvordan I kan arbejde med den.

Målgruppen er forflytningsvejledere, AMR/TR/leder eller arbejdspladsens TRIO i SUF.

Læs mere og tilmeld jer her


Nudging - som redskab i forflytningsarbejdet

Workshop hvor der arbejdes med at finde Nudging-løsninger til afdelingens opgaver med forflytning. 

Workshoppen henvender sig til forflytningsvejledere, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i hjemmeplejen og på plejehjem. 

Find ledige kurser


Når på- og afklædning af borgeren er en belastning

Temadag for forflytningsvejledere

Oplever du at det kan være vanskeligt at give borgeren tøj på i sengen eller i stol?

På denne temadag sætter vi fokus på, hvordan påklædning og afklædning kan blive mindre belastende for medarbejderne.

Læs mere og tilmeld


Hvis borgeren tager fat

Temadag om nænsom nødværge og konflikthåndtering 

Få redskaber til, hvordan du kan værge for dig og komme fri på en måde, så hverken du eller borgeren, kommer til skade.

Temadagen er for forflytningsvejledere, social- og sundhedshjælpere, - assistenter, terapeuter på plejehjem og i hjemmeplejen.

Pt. ingen kurser


Kom i hus med sygefraværsopgaven: Find balancen mellem empati og handlekraft

Temadag for ledere om at håndtere vanskelige fraværsforløb

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan du bedst navigerer, når fraværsforløb går hen og bliver vanskelige?

Læs mere om temadagen og se aktuelle datoer 


Kom i hus med fraværsopgaven i Trio og MED

Temadag for AMR, TR og leder, som ønsker at blive endnu bedre til at arbejde med fravær og fastholdelse.

Bliv klarere på rollerne og opgaverne i den fælles opgave, trio/MED har med at forebygge og håndtere fravær.

Læs mere og se aktuelle kursusdage


Tovholderuddannelse i Holdbart Arbejdsliv (SUF)

Gode tovholdere er uundværlige, når det gælder træning på arbejdspladsen

Den 3 dages uddannelse er for både ledere og medarbejdere i SUF, der skal virke som ankermænd for kollegagruppen, når arbejdspladsen skal indføre træning i arbejdstiden.

Læs mere om uddannelsen og tilmelding


Bliv super til ergonomi

Pas på jer selv - mens I passer børn

Er du pædagog eller medhjælper ansat i en vuggestue i Københavns Kommune, og kunne du tænke dig en større viden om, hvordan du og dine kolleger passer på jer selv, mens I passer børn? Så bliv superbruger i ergonomi.

3 dages uddannelse der  primært henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, men også til medarbejdere som brænder for området.

Læs mere og se aktuelle hold


Kursus for nøglepersoner – alkohol og rusmidler

For ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Kunne du tænke dig at være med til at håndtere problemer med alkohol og rusmidler på arbejdspladsen ?

Så har du nu chancen for at deltage i Arbejdsmiljø Københavns nøglepersonuddannelse.

Kurset henvender sig til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og TR'ere.

Læs mere og tilmeldning


Stresshåndtering for ledere

P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune

Arbejdsmiljø København udbyder kurser og workshops, som giver jer redskaber til at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen. Det sker som en del af P.S. – Indsats for Psykisk Sundhed i Københavns Kommune.

 

Skab klarhed og handlekraft
 – Ledelse der reducerer stress hos medarbejderne og dig selv

Endagskursus for ledere med personaleansvar hvor du bliver opdateret på den allernyeste viden om stress. Du får præsenteret velafprøvede og nyttige redskaber. Og du får mulighed for at drøfte og dele erfaringer med lederkolleger, som også dagligt kæmper med lignende udfordringer.
Læs mere og tilmeld 

Skab rammer, rytmer og relationer 
 – Ledelse der reducerer stress hos ledere

5 timers workshoppen for ledere for ledere hvor du bliver opdateret på den allernyeste viden om stress. Du får præsenteret velafprøvede og nyttige redskaber. Og du får mulighed for at drøfte og dele erfaringer med andre ledere for ledere, som kender til lignende udfordringer.
Læs mere og tilmeld 

Skab gode landinger
 – Ledelse, der hjælper medarbejdere tilbage efter stress

3 timers workshop for ledere med personaleansvar hvor du bliver opdateret på den allernyeste viden om stress. Du får præsenteret velafprøvede og nyttige redskaber. Og du får mulighed for at drøfte og dele erfaringer med lederkolleger, som også dagligt kæmper med lignende udfordringer.
Læs mere og tilmeld 

 

Kursus for ledere i BUF - Sæt din kurs, skab klarhed og handlekraft

Læs mere og tilmeld


BOUNCE 2018

Arbejdsmiljøkampagnen: BOUNCEArbejdsmiljøkampagnen BOUNCE 2018 zoomer ind på stærke arbejdsfællesskaber ud fra Arbejdsmiljø Københavns Organisatoriske robusthedsmodel. Kampagnen indeholder tilbud om 3 workshops:

Ledelse af stærke arbejdsfælleskaber
- Workshop for ledere og ledelsesgrupper

Medskabere af stærke arbejdsfællesskaber
- Workshop for MED-udvalg, Trio- og arbejdsmiljøgrupper

Konsulenten og de stærke arbejdsfællesskaber
- Workshop for konsulenter og arbejdsmiljøkoordinatorer