Header menu

Undersøgelse af sygefraværsindsatsen

’Undersøgelse af sygefraværsindsatsen og kommunens understøttelse af lederne’ identificerer fokusområder for Københavns Kommunes strategiarbejde på fraværsområdet.

Konkret opstiller rapporten 11 anbefalinger til det videre arbejde med ”Sygefraværsstrategi 2020 – professionalisering og bedre forebyggelse” i Københavns Kommune.

Strukturering af undersøgelsen

Modellen "Huset" og de seks elementer, der indgår heri, er anvendt til at strukturere hele undersøgelsen og rapporten.

Huset er en model for en helhedsorienteret sygefraværsindsats og skal fremadrettet strukturere sygefraværsindsatsen i Københavns Kommune. Modellen er udviklet af Kommunernes Landsforening (KL) og Forhandlingsfællesskabet.

Om undersøgelsen

Økonomiforvaltningen har bestilt Arbejdsmiljø København til at gennemføre undersøgelsen.

Undersøgelsen er omfattende og består af to dele:

  • En spørgeskemaundersøgelse blandt alle ledere med personaleansvar i Københavns Kommune – med en svarprocent på 53 % svarende til i alt 1091 ledere.
  • Interviews med udvalgte målgrupper med en vigtig rolle og et ansvar i fraværsindsatsen – 28 interviews med 12 målgrupper – i alt 114 personer.

Den tværgående indsats i Københavns Kommune er hovedfokus for undersøgelsen.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet