Header menu

Kantinen

Se tips til hvordan I kan skabe trygge og smittefri rammer i kantinen på din arbejdsplads

Åbning af kantiner sker i det omfang, at de kan opfylde myndighedernes retningslinjer. Dette vil skulle basere sig på en individuel vurdering og forhandling med leverandøren for den enkelte kantine.

Hent og print en samlet tjekliste for alle rum på denne side

I skal sikre:

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet