Header menu

Kroppen i kerneopgaven

Vi skal passe på os selv - mens vi passer børn. En erfaringsopsamling om pædagogik og ergonomi i praksis

Et treårigt forskningsprojekt ved navn Kroppen i Kerneopgaven mellem Arbejdsmiljø København og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har med hjælp fra 16 københavnske vuggestuer undersøgt, hvordan pædagogik og ergonomi kan gå hånd i hånd.

Med udgangspunkt i de pædagogiske hverdagsaktiviteter, har vuggestuerne kigget på egen praksis. Både for at styrke udviklingen af børnenes selvhjulpenhed og motorik - og for at reducere medarbejdernes oplevelse af fysiske belastninger.

De tiltag og ideer, som de involverede vuggestuer har afprøvet undervejs, er der kommet en pjece ud af.

Formålet med den er, at de gode erfaringer fra forskningsprojektet kan komme kolleger i andre vuggestuer til gavn. Måske kan de bidrage til nye måder at tænke ergonomi ind i vuggestuearbejdet på. God læselyst!

Hent pjecen Kroppen i kerneopgaven

Hent materialerne fra pjecen

I pjecen henviser vi til materialer, som I kan hente her:

Stor tak til de københavnske vuggestuer der deltog i forskningsprojektet!
 

Kursus - Bliv super til ergonomi

Er du pædagog eller medhjælper ansat i en vuggestue i Københavns Kommune, og kunne du tænke dig en større viden om, hvordan du og dine kolleger passer på jer selv, mens I passer børn? Så bliv superbruger i ergonomi.

Arbejdsmiljø København tilbyder et 3-dages uddannelse, der primært henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, men også til medarbejdere som brænder for området.

Læs mere om kurset og se aktuelle hold på Plan2Learn

 

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet