Header menu

Løbende tilpasning - hvordan griber vi det an?

Her finder I en guide til, hvordan I løbende tilpasser arbejdspladsen corona-tiden

Gældende retningslinjer tilsiger helt overordnet:

  • der skal være 1-2 meters afstand imellem medarbejderne/borgere ved ophold og samtale – mindre afstand ved passage er tilladt
  • der er tilstrækkelig mulighed for god håndhygiejne, herunder varig forsyning af sæbe, håndsprit, midler til overfladerengøring og evt. værnemidler
  • der er tydelige aftaler om ansvaret for rengøring af kontaktpunkter og udluftning på hele lokationen
  • der er skiltning med klare retningslinjer - KEID's skiltemateriale findes på KK-intra her
  • der er en godkendelse fra KK Rengøringsservice for at sikre tilstrækkelig rengøring
  • personer med symptomer (tør hoste, feber, vejrtrækningsbesvær) bliver hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er stoppet.

Hvor mange medarbejdere, der kan møde fysisk op på arbejdspladsen, afhænger af den konkrete bygnings fysiske indretning. I skal derfor beslutte, hvilke medarbejdere der skal møde op, og hvilke der fortsat skal arbejde hjemme. Det vil være muligt, at medarbejdere skiftes til at møde op.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@amk.kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet