Header menu

Bliv klar til trivselsundersøgelsen i 2017

23.11.2016
- din trivsel tæller

Den 22. februar 2017 udsendes spørgeskemaerne til Københavns Kommunes trivselsundersøgelse. Få overblik over de vigtigste datoer, tilmeld jer de første gå-hjem-møder og se, hvor I kan få støtte til arbejdet før, under og efter trivselsundersøgelsen.

Landets største trivselsundersøgelse løber nu for 5. gang af stablen, når medarbejderne i Københavns Kommune bliver spurgt om tilfredshed, trivsel og forhold i arbejdsmiljøet. Undersøgelsen tager temperaturen på medarbejdernes trivsel. Lokalt kan den bruges til at få viden om og drøfte jeres arbejdsmiljø – alt sammen med henblik på at finde ud af, hvordan I kan skabe endnu bedre trivsel.

TU17 - datoer    

 • 22. februar 2017 
  Alle medarbejdere i Københavns Kommune modtager spørgeskemaet. Enten via mail, et log-in brev (hvis man har adgang til computer, men ingen mailadresse), eller arbejdspladsen modtager skemaer i papirform, som uddeles til medarbejderne. 
 • 14. marts 2017
   Frist for besvarelse af spørgeskemaerne.  
 • 6. april 2017
   Lederen kan trække den endelige rapport til arbejdspladsen.

Gå-hjem-møder

Arbejdsmiljø København afholder to typer af gå-hjem-møder om trivselsundersøgelsen: Vær parat har fokus på lanceringen af undersøgelsen og Fra rapport til handling har fokus på opfølgningen.   

Vær parat

Gå-hjem-mødet afholdes før og imens selve trivselsundersøgelsen gennemføres. Her vil vi sætte fokus på, hvad I kan gøre for, at trivselsundersøgelsen kommer godt fra land hos jer. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan I sikrer jer en høj svarprocent. Derudover vil Arbejdsmiljø København præsentere værktøjer, som I kan bruge i jeres lokale arbejde med trivselsundersøgelsen.  

I kan deltage i gå-hjem-mødet på en af disse tre datoer:  

 • 10. januar (kl. 14-16) 
 • 23. januar (kl. 14-16) 
 • 31. januar (kl. 14-16) 

Gå-hjem-møderne foregår hos AFUK 

Enghavevej 82 B
2450 Kbh SV.  

Tilmelding

Fra rapport til handling

Dette gå-hjem-møde handler om, hvordan rapporterne fra trivselsundersøgelsen kan danne grundlag for en fælles dialog om jeres trivsel på arbejdspladsen. På mødet vil vi også sætte fokus på, hvordan I kan omsætte trivselsundersøgelsen til konkrete handlinger til gavn for trivslen på jeres arbejdsplads.  

Datoerne for disse gå-hjem-møder er endnu ikke fastlagt, men vil blive kommunikeret ud via nyhedsbrevet, så snart det er muligt.

Guide til en god trivselsundersøgelse  

På Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside www.amk.kk.dk/trivsel finder I en guide til arbejdet med trivselsundersøgelsen. Guiden er skrevet til MED-udvalget, som skal stå for trivselsundersøgelsen på arbejdspladsen. Formålet med guiden er at give jer inspiration til, hvordan I kan forberede undersøgelsen og følge op på resultaterne på en god måde.  

Guiden er delt op i tre faser: Før, under og efter undersøgelsen og opridser, hvilke ting der er gode at overveje, gøre og kommunikere om i hver fase.  

Hvis I ønsker at printe guiden, kan I downloade den her på hjemmesiden.

Kontaktpersoner i forvaltningerne og støtte til processen

Spørgsmål vedrørende afviklingen af trivselsundersøgelsen kan I rette til kontaktpersonen i jeres forvaltning. I finder en liste over kontaktpersoner for trivselsundersøgelsen i de enkelte forvaltninger her.

Arbejdsmiljø København kan hjælpe i alle faser af trivselsundersøgelsen, hvis I ønsker støtte udefra til at sikre en god proces omkring trivselsundersøgelsen på jeres arbejdsplads. 

Hæng trivselsplakaten op på jeres arbejdsplads

Jo synligere Trivselsundersøgelsen er, des større bliver svarprocenten. Derfor er der lavet en plakat, som I kan bruge til at skabe opmærksomhed omkring Trivselsundersøgelsen på arbejdspladsen. Husk – din trivsel tæller.

Find plakaten her på hjemmesiden.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet