Header menu

Arbejdsmiljø København i genåbningsfasen

22.06.2020
AMK er ved at vende tilbage til normalen, dog fortsætter noget rådgivning efter behov via telefon og mails

Tidlig Indsats/SYFO 

Tidlig Indsats/SYFO har i løbet af nedlukningsperioden været i fuld drift, og har gennemført alle psykologsamtaler og fysioterapeutiske konsultationer on-line.

Tidlig Indsats/SYFO er nu delvist tilbage i vores lokaler på Enghavevej, hvilket betyder, at en del af samtalerne igen gennemføres ved fysisk fremmøde. Der er selvfølgelig taget alle fornødne forholdsregler for at undgå smittespredning, så man kan møde trygt og sikkert op til en konsultation.

Det vurderes i det enkelte forløb, om der tilbydes virtuel konsultation eller fremmøde pt.

Nye forløb kan tilmeldes som hidtil via Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside: www.amk.kk.dk/ti

AMK Rådgivning 

Har du en opgave inden for arbejdsmiljørådgivning, kan den som hidtil bestilles efter sædvanlig procedure for din forvaltning. Vi vil i samarbejde med jer vurdere, om rådgivningen om problemstillingen kan ske online eller telefonisk - eller om det kræver, at konsulenten er fysisk til stede hos jer.

AMK hotlines

Arbejdsmiljø Københavns to hotlines på 3366 5766 – Tidlig Indsats/SYFO (tast 1)  og Arbejdsmiljølinjen (tast 2) - holder som vanligt åbent hverdage fra 9-13 

Kurser i Arbejdsmiljø København

Alle kurser i Arbejdsmiljø København er fortsat aflyst frem til sommerferien. Men allerede nu har vi lagt nye datoer i kalenderen for kurser til efteråret på Arbejdsmiljøuddannelsen og Uddannelse af forflytningsvejledere.

Helbredsundersøgelser

Vi har ligeledes fyldt kalenderen med ledige datoer i efteråret for helbredsundersøgelse i forbindelse med natarbejde. Læs mere og tilmeld jer her

Læs mere om arbejdsmiljø under Covid-19

Vi har samlet al information på denne side

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet