Header menu

Arbejdsmiljørådgivning med effekt

13.05.2016
Hvidbog konkluderer, at arbejdsmiljørådgivning gavner arbejdsmiljøet.

Men for at en organisation får mest muligt ud af et rådgivningsforløb, er der flere ting, der skal være til stede.

Hvidbogen slår fast, at når en organisation benytter sig af arbejdsmiljørådgivning, har det en positiv effekt på arbejdsmiljøet. Men nogle gange er den effekt større end andre. Og når effekten er størst, er det fordi, der er nogle helt bestemte forhold til stede hos både rådgiveren og organisationen. Sådan lyder en af konklusionerne i en hvidbog, der beskriver og vurderer relevant dansk og international forskning om arbejdsmiljørådgivning og rådgivningens effekter. 

Sådan får virksomheden mest muligt ud af arbejdsmiljørådgivning

Hvidbogen konkluderer, at for at skabe mest gavnlig effekt skal arbejdsmiljørådgiveren have:

  • en forståelse for den sammenhæng og de organisatoriske betingelser, der er i organisationen
  • den nødvendige viden på området
  • evnen til at skabe en tillidsfuld relation

På sin side skal virksomheden ’åbne sig’ for rådgiveren og bruge rådgiveren på en måde, hvor der ikke bare er tale om ’brandslukning’ men hvor virksomheden også gennemgår en læringsproces – gerne i en længerevarende proces.

Potentialet udnyttes ikke fuldt ud

En anden konklusion i hvidbogen er, at kun en mindre del af arbejdsmarkedet i Danmark i dag dækkes af arbejdsmiljørådgivning. Det betyder, at potentialet i arbejdsmiljørådgivning som virkemiddel til at forbedre arbejdsmiljøet i Danmark ikke udnyttes fuldt ud. 

’Det er velkendt fra andre undersøgelser, at investering i arbejdsmiljø også kan betale sig på bundlinjen. Hvidbogens klare konklusioner har imidlertid endnu ikke ført til større politiske initiativer, der søger at stimulere arbejdsmiljørådgivning og dermed udnytte dette potentiale’, siger formand for Arbejdsmiljørådgiverne og chef for Arbejdsmiljø København Poul Sørensen.  

Københavns Kommune prioriterer adgangen til arbejdsmiljørådgivning højt

’Det er værd at bemærke, at Københavns Kommune er en af de arbejdspladser, som med Arbejdsmiljø København prioriterer adgangen til arbejdsmiljørådgivning højt. Den ramme, som Københavns Kommune har omkring arbejdsmiljørådgivning, understøtter netop, at betingelserne for, at arbejdsmiljørådgivningen skaber effekt, er opfyldt. Der er en varig relation mellem arbejdsplads og rådgiver samt et godt kendskab til arbejdspladserne hos rådgiveren’, understreger Poul Sørensen. 

Læs mere

Få adgang til hvidbogen her: ’Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning

Om hvidbogen

’Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning’ er initieret af Arbejdsmiljørådet.
Hvidbogen er udarbejdet af Peter Hasle (AAU), Niels Møller (AUU), Helge Hvid (RUC), Rikke Seim (DTU) og Vibeke Christine Scheller (RUC)

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet