Header menu

Bedre brug af teknologi gavner borgere og arbejdsmiljø

16.05.2018
En solid ledelsesmæssig forankring samt motivation fra både medarbejdere, beboere og pårørende - og hjælp fra AMK

Sådan har Plejecenteret Ryholtgård løftet deres forflytningsniveau væsentligt.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fokus på implementering af velfærdsteknologi i disse år. Implementering af velfærdsteknologi handler overordnet om at integrere hjælpemidler som en ressource og skabe mere smidige arbejdsgange, der gavner arbejdsmiljøet. Men mere konkret handler det om at bryde med nogle rutiner og få skabt tryghed og viden om brug af hjælpemidlerne. Arbejdsmiljø København har stor erfaring med at hjælpe arbejdspladser, der ønsker at implementere ny teknologi og bistår i alle faser, indtil arbejdspladsen er klar til at fortsætte på egen hånd.

Behov for systematisk fokus på forflytninger

”Jeg har så stor respekt for, at når man arbejder i det her fag, skal man passe på sig selv”.

Sådan sagde forstander Camilla Norby Larsen, da vi mødte hende og Social- og Sundhedshjælper og forflytningsvejleder Annette Axboe til en snak om den store forflytningsindsats, Ryholtgård har sat i værk inden for det seneste år.

Camilla Norby Larsen blev forstander på Ryholtgård 1. januar 2017. Ryholtgård er et plejecenter på ydre Østerbro, der huser 55 beboere, fordelt på 4 etager. Camilla har stor erfaring med brugen af velfærdsteknologi inden for forflytningsområdet fra sit tidligere job i en anden kommune. Hun fortæller, at da hun startede på Ryholtgård, var kulturen, at man er to om at forflytte en beboer. Hvor Camilla kommer fra, er dét at lave en forflytning tilpasset både beboer og medarbejder og kræver ikke nødvendigvis to personer. Bare man har de rette hjælpemidler og viden om, hvordan man bruger dem. Camilla erfarede også hurtigt, at Ryholtgård faktisk havde en masse helt nye, ubrugte hjælpemidler i depotet i kælderen. Hjælpemidler, som hverken medarbejdere eller beboere var blevet bekendt med at bruge.

”Jeg kunne se, at vi havde et enormt behov for at få et systematisk fokus på vores forflytninger både til gavn for vores beboere og til gavn for vores arbejdsmiljø. Da vi samtidig ansatte en ny afdelingsleder, Heidi Sonne Markussen, der er uddannet forflytningsvejleder fra en anden kommune, gav det mening at sætte gang i samarbejdet med Arbejdsmiljø København”, fortæller Camilla.

Heidi Sonne Markussen blev udpeget som overordnet ansvarlig for implementeringen af forflytningsindsatsen og samarbejdet med Arbejdsmiljø København.

24 timers servicetjek

Da Camilla Norby Larsen tog kontakt til Arbejdsmiljø København, var det med en særlig interesse i et 24 timers servicetjek. Et tilbud, som indbefatter en screening af alle niveauer på arbejdspladsen, herunder medarbejderens arbejdsteknikker og borgerens ressourcer.

”For at vi kunne sætte denne store indsats i gang, var det afgørende, at vi fik lavet en analyse af alle niveauer og på alle tidspunkter af døgnet. Vi har jo forflytninger både dag, aften og nat. Det var betryggende, at dette servicetjek regner det hele med”, siger Camilla Norby Larsen.

Stor opbakning fra beboere og pårørende

Efter den første screening af forflytningerne på 3. etage fik Ryholtgård en tilbagemelding fra Arbejdsmiljø København, som bestyrkede, at indsatsen var vigtig. I forbindelse med et stort beboer- og pårørendemøde i september 2017, blev både medarbejdere, beboere og deres familier informeret om, at der ville ske nogle ændringer i arbejdsgangene på Ryholtgård.

”Det var overvældende at opleve opbakningen fra såvel beboere som pårørende. Særligt blev vi overraskede over, at beboerne helst ville forflyttes af en person på grund af ventetiden, når de skulle forflyttes af to. Så længe det var sikkerhedsmæssigt forsvarligt, synes både beboere og deres pårørende, at det var en god idé at benytte hjælpemidler i stedet og på den måde gøre arbejdsgangen omkring forflytningen mere smidig”, fortæller Camilla Norby Larsen. 

En øjenåbner

Der var altså en positiv indstilling over for at gå ind at kigge på, hvilke hjælpemidler, der var til rådighed. Og som et led i servicetjekket, skulle Ryholtgårds hjælpemiddeldepot gennemgås. Det skete sammen med en arbejdsmiljøkonsulent fra Arbejdsmiljø København og afdelingsleder Heidi Sonne Markussen. Det tog tre dage. Social- og sundhedshjælper og forflytningsvejleder Annette Axboe var med til oprydningen og fortæller:

”Vi fandt jo alverdens ting i det depot, som aldrig har været brugt, men som vi sagtens kunne have gavn af i vores arbejdsdag. Det var noget af en øjenåbner i forhold vores arbejdsgange. Vi manglede simpelthen struktur og videndeling - og at nogen tog et ansvar. Og så bliver man så glad, når man kommer derned nu”.

 ”Vi skal blive bedre til at bruge de hjælpemidler vi har”

Ud fra PDSA-metoden (se nederst i artiklen) har Ryholtgård nu gennemgået en fuld screening sammen med Arbejdsmiljø København. Processen har indtil videre resulteret i:

  • Uddannelse af to forflytningsvejledere med ansvar for vejledning og hjælpemidler
  • Iværksættelse af netværksmøder pt. hver måned – på sigt hver anden måned
  • Indretning af et øverum til hjælpemidlerne samt løbende undervisning for alle medarbejdere, så de bliver trygge ved at bruge dem
  • Øget fokus på introduktion til nye medarbejdere

”Det er en lang proces, vi har gang i, og vi er først lige kommet i gang. Men det er enormt meningsfuldt at gøre noget, og det er en indsats, der skal afsættes ressourcer til. Vi skal blive bedre til at bruge de hjælpemidler, vi har ”, siger Camilla.

En fælles opgave på arbejdspladsen

Camilla Norby Larsen mener, at man som leder har et kæmpe ansvar for at gå forrest i at få implementeret velfærdsteknologierne på forflytningsområdet. Og så er det en fælles opgave på arbejdspladsen. Når man ser en kollega, der arbejder uhensigtsmæssigt, skal man hjælpe til at gøre arbejdsgangen bedre. Annette Axboe har også bemærket en motivation blandt kollegerne:

”Vi har virkelig taget det til os. Vi har været detektiver på hinandens arbejde og erfaringsudvekslet om opgaverne. Uden den positive tilgang og motivation blandt personalet, havde det været svært at løfte forflytningsniveauet så væsentligt her på Ryholtgård”, fortæller Annette.

Øget fokus på velfærdsteknologi i kommunen

Ryholtgård har sat stort ind, men behovet var stort. Camilla Norby Larsen mener, der generelt skal skabes et øget fokus på velfærdsteknologi inden for forflytningsområdet i Københavns Kommune:

”Det her er utroligt vigtigt i forhold til arbejdsmiljøet. Der kan ske ulykker både for medarbejdere og borgere, hvis man ikke passer på sig selv. Jo flere øjne der kommer på, og jo mere viden vi har om det, jo nemmere bliver det at implementere velfærdsteknologierne. At få hjælp fra Arbejdsmiljø København til sådan denne opgave, har været afgørende. Her tænkes der både i effekt for borgeren, arbejdsmiljøet og økonomien”.

Camilla Norby Larsen vil gerne være med til at formidle budskabet om, hvilken forskel det gør at sætte fokus på velfærdsteknologierne på forflytningsområdet. I er derfor velkomne til at kontakte Camilla vedrørende indsatsen på Ryholtgård og samarbejdet med Arbejdsmiljø København.

Læs mere om Arbejdsmiljø Københavns servicetjek.

Skriv til Camilla Norby Larsen.

ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN

Enghavevej 82
2450 København SV

Tlf. 3366 5766
amk@kk.dk
EAN: 5798009288066
 

Tilgængelighedserklæring

 

HOTLINES

Ring til

3366 5766

Tidlig Indsats / tast 1

Arbejdsmiljølinjen / tast 2

 

Nyhedsbrev

Arbejdsmiljøbrevet