Header menu

Du er her

Bedre trivsel og mindre fravær for gravide

28.09.2017
  • Tilbud til gravide
Arbejdsmiljø København tilbyder specialiseret rådgivning og fysioterapeutisk støtte til gravide medarbejdere

Gravide medarbejdere har mulighed for specialiseret rådgivning om graviditetsrelaterede udfordringer og fysioterapeutisk støtte, samt en kobling tilbage til arbejdspladsen som sikrer den bedst mulige tilpasning af arbejdsopgaver til den gravides ressourcer. Her går vi ind og kigger på arbejdsfunktioner og arbejdsstillinger i forhold til graviditetsproblematikker. 

Formålet er at skabe et bedre graviditetsforløb, forbedre trivsel og arbejdsmiljø og dermed undgå unødvendige og ofte langvarige sygemeldinger som dels udgør et problem for arbejdspladsen, dels betyder at de gravide mister den daglige kontakt med kollegaer og arbejde og kan få vanskeligheder ved at vende tilbage til jobbet efter barsel.

Tilbuddet er en del af de eksisterende tilbud indenfor Tidlig Indsats, som skal ses som et supplement til den gravides normale kontakt til sundhedssektoren gennem egen læge og jordemoder. Det er således ikke tænkt som en erstatning eller en ”lappeløsning”, men derimod som en ekstra indsats, der ved at fokusere på arbejdet og arbejdspladsen kan øge trivsel og velbefindende og sikre et positivt graviditetsforløb.

Menu