Header menu

Du er her

Bedre trivsel og mindre fravær for gravide

28.09.2017
  • Tilbud til gravide
Nyt tilbud med specialiseret rådgivning og fysioterapeutisk støtte til gravide medarbejdere

Gravide medarbejdere får i et nyt tilbud mulighed for specialiseret rådgivning om graviditetsrelaterede udfordringer og fysioterapeutisk støtte, samt en kobling tilbage til arbejdspladsen som sikrer den bedst mulige tilpasning af arbejdsopgaver til den gravides ressourcer. Arbejdsmiljø København introducerer nu et tilbud til gravide medarbejdere i Københavns Kommune under overskriften: Bedre trivsel og mindre fravær. Her går vi ind og kigger på arbejdsfunktioner og arbejdsstillinger i forhold til graviditetsproblematikker. 

Formålet er at skabe et bedre graviditetsforløb, forbedre trivsel og arbejdsmiljø og dermed undgå unødvendige og ofte langvarige sygemeldinger som dels udgør et problem for arbejdspladsen, dels betyder at de gravide mister den daglige kontakt med kollegaer og arbejde og kan få vanskeligheder ved at vende tilbage til jobbet efter barsel.

Tilbuddet er en udvidelse af de eksisterende tilbud indenfor Tidlig Indsats, som skal ses som et supplement til den gravides normale kontakt til sundhedssektoren gennem egen læge og jordemoder. Det er således ikke tænkt som en erstatning eller en ”lappeløsning”, men derimod som en ekstra indsats, der ved at fokusere på arbejdet og arbejdspladsen kan øge trivsel og velbefindende og sikre et positivt graviditetsforløb.

Tilbuddet starter i første omgang som en forsøgsordning og der er i 2017 afsat ressourcer til at gennemføre op til 40 forløb.

Menu